• Hviezdoslavov Kubín
    • Hviezdoslavov Kubín

    • 22.01.2019 20:05
    •    Školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy sa pre žiakov 1. stupňa uskutočnilo dňa 17. 1. 2019. Zúčastnili sa ho 3 žiaci 1. ročníka, 14 žiakov 2. ročníka, 10 žiakov 3. ročníka a 8 žiakov 4. ročníka. Predchádzali mu triedne kolá, ktoré prebehli v prvých januárových dňoch po vianočných prázdninách.
          Všetky deti sa na súťaž svedomito pripravili, o čom svedčila aj pomerne vysoká úroveň prednesov jednotlivých žiakov.

    • viac
    • Vianoce v knižnici
    • Vianoce v knižnici

    • 20.01.2019 10:28
    • Knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici privítala našich žiakov na zaujímavom vianočnom podujatí.
     Počas 3.adventného týždňa sa všetky triedy tretích ročníkov zúčastnili besedy v mestskej knižnici M.Kováča na tému Advent a vianočné tradície. Rozprávanie spojené s premietaním obrázkov k danej téme deti veľmi zaujalo a pani knihovníčka odpovedala na množstvo zvedavých otázok. Na záver si takmer každé dieťa požičalo jednu či dve knižky na čítanie počas vianočných prázdnin.
    • viac
    • Návšteva vojakov z NATO na našej škole.
    • Návšteva vojakov z NATO na našej škole.

    • 30.01.2019 20:40
    • Hovorí sa, že každý deň aj ten bežný, pracovný, je vo svojej podstate niečím jedinečný. Určite je to aj množstvom udalostí, ktoré sa počas neho odohrajú.

    • viac