• Školský psychológ

   • Mgr. Petra Koppová, PhD.

    Kontakt: koppova@zssitnianska.sk

    Telefonický kontakt:  048/4170686

    Konzultačné hodiny:  pondelok, streda, piatok v čase od 14:00 – 15:30

    V prípade potreby je možné si telefonicky dohodnúť konzultácie na iný termín.

    Miestnosť: prvé poschodie, vedľa školskej jedálne, číslo dverí 208

    Školská psychologička je na základnej škole k dispozícii pre všetkých účastníkov vzdelávacieho procesu: pre žiakov, pedagogických pracovníkov, ako i pre rodičov. Školská psychologička je tu vždy pre Vás v prípade potreby poradenstva, pri riešení problémov v oblasti učenia, správania, vzťahov v triede a v škole a tiež pokiaľ sa jedná o ťažké životné situácie.

     

   • Poradenstvo pre žiakov, rodičov a pedagogických pracovníkov

   •  

    Poradenstvo pre žiakov:

    Žiaci môžete sa na mňa obrátiť:

    • Ak sa potrebujete porozprávať a zdôveriť sa so svojimi problémami
    • Ak máte ťažkosti v učení
    • Ak sa necítite vo svojej triede dobre, alebo ak sa vyskytujú problémy so spolužiakmi/kamarátmi
    • V prípade osobných, rodinných ťažkostí
    • Ak máte dlhšie zlú náladu a nič Vás nebaví 
    • Ak Vás trápi nejaký problém a potrebujete pomoc pri jeho riešení
    • Ak máte konflikty s učiteľmi
    • Ak máte pocit, že Vám niekto ubližuje
    • Ak chcete pomôcť niekomu inému pri riešení jeho problému
    • Ak Vás trápi tréma, strach zo skúšania

    „Buďte dosť rozumní, aby ste vedeli kedy potrebujete pomoc a dosť odvážni, aby ste o ňu požiadali.“ Nie je prejavom slabosti vyhľadať pomoc školskej psychologičky, ak Vás niečo skutočne trápi, kontaktujte ma a spoločne určite nájdeme spôsob ako vyriešiť Vaše problémy.

    Žiaci - stretnutie so školskou psychologičkou môžte dohodnúť prostredníctvom triedneho učiteľa alebo osobne počas prestávky.

     

    Poradenstvo pre rodičov a pedagogických pracovníkov:

    Rodičia môžete sa na mňa obrátiť :

    • Ak chcete prekonzultovať vzdelávacie a výchovné problémy Vašich detí – adaptácia nového žiaka alebo prvákov; ťažkosti v učení – neprospievanie, učenie sa pod svoje možnosti; metódy a postupy práce so žiakmi s poruchami učenia, so žiakmi so špeciálnymi  výchovno - vzdelávacími potrebami; problémové správanie; ťažkosti so sociálnymi vzťahmi v triede; podozrenie na šikanu.
    • V prípade akýchkoľvek psychických problémov u dieťaťa – prejavy hyperaktivity; impulzivity; agresivity; pasivity; strachu; úzkosti; depresie; sebapoškodzovania; podozrenia na poruchy príjmu potravy.
    • Ak potrebujete informácie o inej odbornej pomoci.

    „Žiaci/deti majú nárok na usmernenie a informácie o svojom svete.“ Žiaci/deti často krát nevedia o prítomnosti svojho problému, neuvedomujú si ho alebo ho nevedia identifikovať. Ku školskej psychologičke prichádzajú väčšinou žiaci/deti na odporúčanie rodiča alebo učiteľa, ktorí upozorňujú na ťažkosti žiakov v učení, správaní.

    Rodičia majú možnosť poradenstva osobne v rámci konzultačných hodín.

    Pedagogickí pracovníci môžete sa na mňa obrátiť:

    • Ak chcete prekonzultovať a riešiť vzdelávacie a výchovné problémy žiakov.
    • V prípade potreby zlepšenia atmosféry v triede a vzťahov so žiakmi.

    Pedagogickí pracovníci môžu využiť služby školskej psychologičky osobne v rámci pracovnej doby.

                                                                                                                                                                                               Mgr. Petra Koppová, PhD.

                                                                                                                                                                                               školská psychologička