• Predseda rady školy:  Mgr. Jana Mesarkinová

                                        Mobil:  0905 151 756

                                        Email: jana.mesarkinova@financnasprava.sk

     Zloženie Rada školy volebné obdobie 2020-2024

     Zástupcovia Meno
     za pedagogických zamestnancov PaedDr. Silvia Franková
     za pedagogických zamestnancov Mgr. Mária Stachová
     za ostatných zamestnancov Katarína Kubišová
     za rodičov Mgr. Mesarkinová Jana
     za rodičov PhDr. Bartová Pavlína
     za rodičov Mgr. Kováčik Ondrej
     za rodičov Ing. Čipková Zuzana
     delegovaní zástupcovia zriaďovateľa Mgr. Gajdošík Jakub
     delegovaní zástupcovia zriaďovateľa Ing. Mailing Martin
     delegovaní zástupcovia zriaďovateľa Bc. Benedeková Ivona
     delegovaní zástupcovia zriaďovateľa Mgr. Strapková Kamila