Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Objednávka 55/2018 atyp stoly na kolieskach do ŠJ 3 519,00 s DPH 18.12.2018 Lawex s.r.o. Základná škola, Sitnianska 32, Banská Bystrica RNDr. Dana Edlingerová Riaditeľka školy
Objednávka 54/2018 oprava vodovodnej prípojky z dôvodu poruchy 2 900,00 bez DPH 14.12.2018 Alestav s.r.o. Základná škola, Sitnianska 32, Banská Bystrica RNDr. Dana Edlingerová Riaditeľka školy
Objednávka 53/2018 USB kľúče pre učiteľov 841,50 bez DPH 12.12.2018 Gamo a.s. Základná škola, Sitnianska 32, Banská Bystrica RNDr. Dana Edlingerová Riaditeľka školy
Objednávka 2018000049 USB kľúč 19,99 s DPH 11.12.2018 Aariadne BackltUp Shop Základná škola, Sitnianska 32, Banská Bystrica RNDr. Dana Edlingerová Riaditeľka školy
Objednávka 52/2018 nerezové stoly do kuchyne 5 451,90 s DPH 10.12.2018 Lawex s.r.o. Základná škola, Sitnianska 32, Banská Bystrica RNDr. Dana Edlingerová Riaditeľka školy
Objednávka 51/2018 servis kamerového systému 307,13 s DPH 07.12.2018 Elis plus s.r.o. Základná škola, Sitnianska 32, Banská Bystrica RNDr. Dana Edlingerová Riaditeľka školy
Objednávka 49/2018 tlačiareň + tonery 291,72 bez DPH 05.12.2018 Gamo a.s. Základná škola, Sitnianska 32, Banská Bystrica RNDr. Dana Edlingerová Riaditeľka školy
Objednávka 50/2018 utierky a toaletný papier TORK 145,44 s DPH 05.12.2018 SLOVINTER F s.r.o. Základná škola, Sitnianska 32, Banská Bystrica RNDr. Dana Edlingerová Riaditeľka školy
Objednávka 3264 pracovnézošity technika 105,00 s DPH 05.12.2018 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. Základná škola, Sitnianska 32, Banská Bystrica RNDr. Dana Edlingerová Riaditeľka školy
Objednávka 18008696 multimediálny disk - vlastiveda, prírodoveda pre tretiakov 111,60 s DPH 05.12.2018 Aitec s.r.o. Základná škola, Sitnianska 32, Banská Bystrica RNDr. Dana Edlingerová Riaditeľka školy
Faktúra 2018113002 učebná pomôcka - elektrický obvod 151,80 s DPH 18PO0703 04.12.2018 LegalSoft s.r.o. Základná škola, Sitnianska 32, Banská Bystrica RNDr. Dana Edlingerová Riaditeľka školy
Faktúra 2018173 koberce do tried 902,21 s DPH 42/2018 04.12.2018 Podlaha pre každého s.r.o. Základná škola, Sitnianska 32, Banská Bystrica RNDr. Dana Edlingerová Riaditeľka školy
Faktúra 70710866 balíček Bezkriedy plus 18,00 s DPH 04.12.2018 Komensky s.r.o. Základná škola, Sitnianska 32, Banská Bystrica RNDr. Dana Edlingerová Riaditeľka školy
Faktúra 8160024841 záloha za plyn 6,00 s DPH 03.12.2018 SPP a.s. Základná škola, Sitnianska 32, Banská Bystrica RNDr. Dana Edlingerová Riaditeľka školy
Faktúra 2018120364 záloha za teplo 2 937,00 s DPH 03.12.2018 Mesto Banská Bystrica Základná škola, Sitnianska 32, Banská Bystrica RNDr. Dana Edlingerová Riaditeľka školy
Faktúra 6001801988 učebná pomôcka - obrázkové karty EMOCE 13,68 s DPH 116629413 03.12.2018 Booknet Slovakia s.r.o. Základná škola, Sitnianska 32, Banská Bystrica RNDr. Dana Edlingerová Riaditeľka školy
Faktúra 20180023 stravné zo SF 222,24 s DPH 03.12.2018 Školská jedáleň pri ZŠ Základná škola, Sitnianska 32, Banská Bystrica RNDr. Dana Edlingerová Riaditeľka školy
Faktúra 20180024 réžia zo SF 55,56 s DPH 03.12.2018 Školská jedáleň pri ZŠ Základná škola, Sitnianska 32, Banská Bystrica RNDr. Dana Edlingerová Riaditeľka školy
Faktúra 8160024395 záloha za plyn 7,00 s DPH 03.12.2018 SPP a.s. Základná škola, Sitnianska 32, Banská Bystrica RNDr. Dana Edlingerová Riaditeľka školy
Objednávka 47/2018 nábytok do triedy 1 880,00 s DPH 03.12.2018 eVector s.r.o. Základná škola, Sitnianska 32, Banská Bystrica RNDr. Dana Edlingerová Riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1213