Zverejňovanie zmlúv.

S účinnosťou od 01.04.2022 máme povinnosť zverejňovať zmluvy v centrálnom registri zmlúv.
Odkaz:  https://www.crz.gov.sk/zmluvy/?page=2

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra 2252003135 kancelárske potreby 29,35 s DPH 11.05.2022 Alemat.cz, spol. s.r.o. Základná škola, Sitnianska 32, Banská Bystrica Mgr. Boris Cipov, PhD. Riaditeľ školy
Faktúra 1822102530 vyúčtovanie elektrickej energie 1 260,85 s DPH 10.05.2022 Pow-en Základná škola, Sitnianska 32, Banská Bystrica Mgr. Boris Cipov, PhD. Riaditeľ školy
Faktúra 252022 vedenie účtovníctva, PAM 1 436,00 s DPH 09.05.2022 Ing. Jaroslava Hýblová Základná škola, Sitnianska 32, Banská Bystrica Mgr. Boris Cipov, PhD. Riaditeľ školy
Faktúra 2022050364 záloha teplo 4 456,00 s DPH 06.05.2022 Mesto Banská Bystrica Základná škola, Sitnianska 32, Banská Bystrica Mgr. Boris Cipov, PhD. Riaditeľ školy
Faktúra 220039068 kancelárske potreby 225,12 s DPH 05.05.2022 Lamitec, spol. s.r.o. Základná škola, Sitnianska 32, Banská Bystrica Mgr. Boris Cipov, PhD. Riaditeľ školy
Faktúra 5220690 zber a odvoz odpadu 54,00 s DPH 05.05.2022 ESPIK Group s.r.o. Základná škola, Sitnianska 32, Banská Bystrica Mgr. Boris Cipov, PhD. Riaditeľ školy
Faktúra 8639847141 záloha plyn 5,00 s DPH 03.05.2022 SPP a.s. Základná škola, Sitnianska 32, Banská Bystrica Mgr. Boris Cipov, PhD. Riaditeľ školy
Faktúra 8639847135 záloha plyn 18,00 s DPH 03.05.2022 SPP a.s. Základná škola, Sitnianska 32, Banská Bystrica Mgr. Boris Cipov, PhD. Riaditeľ školy
Faktúra 8639847491 záloha plyn 6,00 s DPH 03.05.2022 SPP a.s. Základná škola, Sitnianska 32, Banská Bystrica Mgr. Boris Cipov, PhD. Riaditeľ školy
Faktúra 1620010422/878554 poplatok za komunálny odpad ŠJ 1 887,60 s DPH 02.05.2022 Mesto Banská Bystrica Základná škola, Sitnianska 32, Banská Bystrica Mgr. Boris Cipov, PhD. Riaditeľ školy
Faktúra 1620010422/878583 poplatok za komunálny odpad ZŠ 1 887,60 s DPH 02.05.2022 Mesto Banská Bystrica Základná škola, Sitnianska 32, Banská Bystrica Mgr. Boris Cipov, PhD. Riaditeľ školy
Faktúra 20220008 stravné pre zamestnávateľa 70,10 s DPH 02.05.2022 Školská jedáleň pri ZŠ Základná škola, Sitnianska 32, Banská Bystrica Mgr. Boris Cipov, PhD. Riaditeľ školy
Faktúra 20220007 stravné zo SF 280,40 s DPH 02.05.2022 Školská jedáleň pri ZŠ Základná škola, Sitnianska 32, Banská Bystrica Mgr. Boris Cipov, PhD. Riaditeľ školy
Zmluva GZ4-4/2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov 126,00 s DPH 02.05.2022 SCVČ Tlačiarik Základná škola, Sitnianska 32, Banská Bystrica Mgr. Boris Cipov, PhD. Riaditeľ školy
Faktúra 220100059 vzdelávanie 120,50 s DPH 29.04.2022 TREA edu s.r.o. Základná škola, Sitnianska 32, Banská Bystrica Mgr. Boris Cipov, PhD. Riaditeľ školy
Faktúra 220100058 vzdelávanie 120,50 s DPH 29.04.2022 TREA edu s.r.o. Základná škola, Sitnianska 32, Banská Bystrica Mgr. Boris Cipov, PhD. Riaditeľ školy
Faktúra 042022 Faktúry ŠJ za mesiac 4/2022 s DPH 29.04.2022 ŠKolská jedáleň pri Základnej škole, Sitnianska 32, Banská Bystrica Katarína Kubišová vedúca ŠJ
Faktúra 20220012 lampa do dataprojektoru 260,00 s DPH 27.04.2022 Ethos Technology s.r.o. Základná škola, Sitnianska 32, Banská Bystrica Mgr. Boris Cipov, PhD. Riaditeľ školy
Faktúra 220001 aktualizácia domény 49,90 s DPH 27.04.2022 Somi Systems a.s. Základná škola, Sitnianska 32, Banská Bystrica Mgr. Boris Cipov, PhD. Riaditeľ školy
Faktúra 2022133 vybavenie na krúžok mažoretky 188,36 s DPH 25.04.2022 Jiří Svoboda Základná škola, Sitnianska 32, Banská Bystrica Mgr. Boris Cipov, PhD. Riaditeľ školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2646