• Prváci v SOŠ Pod Bánošom

    • Deti z prvých ročníkov sa v rámci spolupráce so SOS Pod Bánošom, zúčastnili zdobenia veľkonočných medovníkov. Okrem zdobenia sa oboznámili z výrobou a pečením medovníkového cesta aj s prípravou kysnutého cesta, z ktorého si uplietli pletenky.

    • Korčuliarsky výcvik

    • V posledný marcový týždeň sa žiaci druhého ročníka zúčastnili kurzu korčuľovania. Počas jedného týždňa statočne bojovali s tvrdým ľadom ako sa patrí. Mnohí žiaci sa postavili na korčule po prvýkrát, iní  sa zdokonaľovali. Všetkým druhákom patrí veľká pochvala za zvládnutie kurzu a milým trénerom ďakujeme, že nás celý týždeň viedli, povzbudzovali a pomáhali prekonávať prekážky na ľade.  

    • Druháci v chemickom laboratóriu

    • "Waaau" je slovo, ktoré vystihuje reakciu druhákov, keď vošli do chemického laboratória. Počas hodiny mladého bádateľa sme v tejto odbornej učebni so žiakmi realizovali pokusy k učivu: rozpustnosť látok, filtrácia a odparovanie. Žiaci sa tu tiež zoznámili s rôznymi chemickými pomôckami a videli výsledky chemických pokusov starších žiakov. Už teraz sa tešia na chémiu a ďalšiu hodinu v tejto odbornej učebni.

    • Čítanie pri lampášiku - čítanie pre radosť

    • V marci sme sa pri príležitosti mesiaca knihy zamerali najmä na aktivity spojené s knihou. Žiaci vytvorili reklamné plagáty a slogany, ktoré nabádajú deti k čítaniu pre radosť. Pani učiteľky „čítali pri lampášiku“ svojim žiakom vybranú knihu, ktorá niektorých žiakov zaujala natoľko, že si požičiavali alebo objednávali pokračovanie ďalších dielov knihy. V triedach sa postupne v priebehu mesiaca realizovali rôzne ďalšie aktivity: napr. žiaci priniesli a predstavili spolužiakom svoju najobľúbenejšiu knihu, súťažili o najmenšiu knihu triedy, tvorili príbehy, komiksy či maľované čítanie, dramatizovali rozprávky, maľovali obal na knihu  alebo autoportrét s obľúbenou knihou a pod.

     Našim cieľom bolo vzbudiť u žiakov záujem o čítanie kníh a prostredníctvom čítania rozvíjať slovnú zásobu u najmladších žiakov našej školy, čo sa nám podarilo. V aktivitách budeme pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch v duchu hesla: „ kniha je najlepším priateľom človeka“, čo v tomto období platí dvojnásobne.

    • Deti obdarovali seniorov

    • Sviatok svätého Mikuláša je obľúbený najmä medzi deťmi, ktoré sa v tento deň tešia na obdarovanie sladkosťami a malými drobnosťami.

     Mladší žiaci sa rozhodli priniesť mikulášske darčeky aj našim milým seniorom do Komunitného multifunkčného centra KOMUCE na Krivánskej ulici v Banskej Bystrici. Sú to ľudia, ktorí patria k najohrozenejším skupinám v čase šírenia nákazy, preto je potrebné im venovať zvýšenú pozornosť. Keďže opatrenia nedovoľujú bližší sociálny kontakt, prekvapenie pre starkých sa uskutočnilo cez okno.  Detičky z I. stupňa vyčarovali úsmev na tvárach dôchodcov veselými vianočnými pesničkami, básničkami, ale i tancom.  Bolo úžasné sledovať radosť a šťastie v očiach seniorov, pre ktorých bolo vystúpenie v tomto čase možno jedno z mála potešení.

     Malí vinšovníci odchádzali s výborným pocitom, že prispeli aspoň malou troškou lásky tým ľuďom, ktorí to teraz najviac potrebujú.

      

    • Indiánsky deň

    • Zážitkové učenie

         Sme malí prváčikovia a napriek rúškam sa nám podarilo spolu s pani učiteľkami prežiť krásny INDIÁNSKY  DEŇ. Učili sme sa čítať a písať hlásku, písmeno  iíI . Ráno nás privítala v triede známa melódia z filmu Winnetou. Po indiánskom pozdrave (ozýval sa celou chodbou) sme si vyrobili indiánsky náhrdelník a každý si vymyslel meno: „ Rýchly šíp, Vychádzajúce slnko, Orlie pierko, Blesk, Hviezdička“ a podobne. Počas celého dňa sme si mohli vybrať z ponuky omaľovanku  s touto témou. Po prečítaní textu začali naše šikovné rúčky vyrábať ČELENKY, ktoré  nám v triede aj na obede zdobili naše hlávky. Správny indián vie trošku aj po anglicky, preto nás potešila pieseň „ One little Indian boy“, ktorú sme sa naučili a aj trošku zatancovali. Konečne začala výtvarná výchova. Každý kmeň vyrábal niečo iné:

     • Kmeň 1.A HRUŠTIČKY – vyrobili písmenkový VIGVAM (príbytok indiánov)
     • Kmeň 1.B JABĹČKA      - postavili z plachty vyzdobenej odtlačkami a z palíc TEEPEE (tiež príbytok)
     • Kmeň 1.C JAHỘDKY – spestrili svoju triedu indiánskym TOTEMOM (symbolický stĺp)

     Bol to krásny BLOK predmetov SJL, ANJ a VYV. Fotografie si môžete pozrieť v našej školskej galérií.

     Už sa tešíme na ďalšie zážitkové dni.

      

      

      

    • Korčuliarsky kurz

    • V dňoch 2.3.2020 – 6.3.2020 sa na zimnom štadióne v Banskej Bystrici uskutočnil korčuliarsky kurz našich najmenších žiakov. Zúčastnili sa ho žiaci prvého ročníka a II.A. Kurz bol pre žiakov II.B a II.C, ktorí mali neskorší termín, z dôvodu karanténnych opatrení zrušený.

     Výcvik prebiehal pod vedením trénerov. Prváci sa učili stáť na korčuliach, chodiť po ľade, odrážať sa, slalom, cibuľky. V korčuľovaní urobili viditeľné pokroky, korčuľovali s radosťou a odhodlaním. Druháci zdokonaľovali svoje korčuliarske zručnosti, ktoré nadobudli v prvom ročníku.

     Za svoju snahu boli v posledný deň všetci žiaci ocenení diplomami.

   • "Tajomstvo v škatuli"

   • Skúsenosti a zážitky prinášajú oveľa trvanlivejšie šťastie a vytvárajú väčšie stopy v našich spomienkach. Sú jedinečné a posilňujú naše väzby s ostatnými a to je našim cieľom.

    Žiaci 1.a 2. ročníkov si navzájom vymenili  vianočnú krabicu, v ktorej si našli od spolužiakov z inej triedy vtipy, veselé príhody aj pekné pozdravy či vinšovačky. Nechýbali vlastnoručne vyrobené darčeky a odmeny za uhádnutú hádanku.

   • V hasičskej zbrojnici

   •     Niečo nové zažiť a vidieť je pre deti úžasná príležitosť učiť sa tou najľahšou cestou. Na Komenského ulici v požiarnej zbrojnici si žiaci druhého ročníka obohatili učivo z prvouky. Pri príchode videli zásahový výjazd so sirénou, ktorý išiel k padnutému stromu na Donovaloch.
       Počas návštevy hasičskej stanice si deti mohli detailne prezrieť zásahové vozidlá alebo sadnúť priamo za volant hasičského auta a potočiť volantom, či vyskúšať si  hasičskú prilbu alebo sklz na tyči. Mohli klásť zvedavé otázky, na ktoré dostali odpoveď.

    Hasiči zasahujú vo všetkých obciach okresu Banská Bystrica. Pravdou je, že samotné požiare netvoria ani polovicu  zásahov. Čoraz viac sa podieľajú práve na pomoci pri dopravných nehodách, rôznych smrštiach, povodniach a mnohých ďalších dopadoch či už ľudskej aktivity alebo prírodných živlov. Čoraz širší záber potvrdzuje aj rozvoj ich zručností, kedysi  napríklad nemali potápačskú skupinu ani zložitejšie technické vybavenie či sanitný automobil hasičskej záchrannej služby.

    Napriek nepriaznivému počasiu sa žiaci tešili takejto forme učenia.

     

   • „Čo už viem“- prezentácia zručností žiakov ZŠ

   •   Začiatkom decembra sme sa s našimi prvákmi na chvíľu vrátili do prostredia odkiaľ prišli, do ich materských škôl. Navštívili sme MŠ Tatranskú a MŠ Strážovskú, aby pozdravili bývalé pani učiteľky, svojich kamarátov, ale hlavne ukázali, čo všetko už vedia. Počas troch mesiacov v škole sa už naučili čítať a písať prvé slová a vety, počítať jednoduché príklady, na prvouke spoznávať tajomstvo života a zdravia, používať anglické slovíčka, či rozvíjať svoj talent na výchovných predmetoch.

    Bolo milé vidieť, akí boli naši prváci hrdí na to, čo všetko v tak krátkom čase dokázali. A hoci sa v škôlke mohli chvíľu pohrať so svojimi obľúbenými hračkami, späť do školy sa vracali s úsmevom na tvári...

                 

   • Indiánsky týždeň s hláskou a písmenom i

   •  Naši prváci sa na týždeň premenili na malých Indiánov. Na výtvarnej výchove si vyrobili indiánske čelenky, ktoré ich sprevádzali učivom matematiky, písania písmen a čítania hlások  i,I, í, Í. Na záver týždňa sa na hodine anglického jazyka naučili pieseň o malých Indiánoch a postavili si indiánsky stan Teepee. Indiánske čelenky ich sprevádzali aj popoludní v školskom klube, kde sa zahrali na Indiánov a vypočuli si typická indiánske piesne. Zážitkové učenie je jedna z najúčinnejších metód učenia sa. Ak na vlastnej koži zažijú žiaci niečo zaujímavé, vytvorí im to skutočné spomienky, ktoré pretrvajú omnoho dlhšie a to je našim cieľom. Žiaci sa už teraz tešia na ďaľší týždeň s novými písmenkami.

   • Zážitkové učenie 2.B

   •        Aj keď sa končí október, slniečko nás svojimi teplými lúčmi láka z triedy von. Tak sme zbalili desiaty, karimatky a ideme do Jelšového lesíka. Na lúke sme si spravili piknik ...zjedli palacinky (prekvapko od p. učiteľky) a svoju desiatu. Posilnení si dávame na naše rúčky rukavice a zbierame odpadky, ktoré krásnemu lesíku nepristanú. Prácu nám osviežil spev vtáčikov. Aj keď sme len druháci vieme, že je jeseň a zvieratká sa pripravujú  na zimu. My sme sa rozhodli trošku im pomôcť a tak staviame z prírodných materiálov prístrešky. Vytvorili sme skupiny, rozdelili si prácu a to, čo sa nám podarilo vytvoriť si môžete pozrieť vo fotogalérii.  Voľný pohyb po lesíku, smiech, dobrá nálada, čerstvý vzduch ...veľmi sme si to užili. Po príchode do triedy píšeme príbeh a kreslíme ilustráciu o našom zážitku v prírode. Určite si takéto učenie zopakujeme.

    Fotogaléria

   • Práca s hlinou lieči dušu

   • Práca s hlinou umožňuje vyjadrenie a uvoľnenie emócií, pomáha porozumieť sebe a druhým. Druháci sa zábavnou formou dozvedeli základné informácie o práci s hlinou a priamo pod svojimi rukami videli výsledky svojej práce. Keramik Marek Novotňák žiakom priblížil ako sa dá s týmto úžasným prírodným materiálom tvoriť. Práca s hlinou je zázračná  pôsobí relaxačne, rozvíja tvorivosť, fantáziu a estetické cítenie. Malí tvorcovia dali svoje práce vypáliť a potom mohli s nimi ďalej pracovať - vymaľovať farbami, obliepať rôznymi materiálmi alebo inak kreatívne dotvárať. 

        Fotoalbum