• Nemusíš byť každý deň hrdinom, stačí, ak zostaneš človekom.

     • Zber papiera

      V dňoch 23.- 27.4.2018 v čase od 14:45 do 17:00h. (noviny, časopisy, letáky, kartón).

     • 2% z dane

      Milí rodičia a priaznivci ZŠ Sitnianska,

      aj tohto roku spoločne pomôžme skvalitniť vyučovanie a zmodernizovať prostredie, v ktorom sa naše detičky učia. Ako? Stačí prispieť Vašimi 2% z dane. Tlačivo u triednych učiteľov a na sekretariáte školy.

     • Kráľ detských čitateľov

      Filip Vojtek
      Hanka Hudobová


      Súťaž: Kráľ detských čitateľov
      Filip Vojtek a Hanka Hudobová boli vybraní Verejnou knižnicou Mikuláša Kováča za najaktívnejších čitateľov a dostali titul Kráľ detských čitateľov

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Štvrtok 26. 4. 2018
  • Fotogaléria

   • Akcie v ŠKD
   • Návšteva p. primátora - poďakovanie deťom
   • Zápis do 1.ročníka
   • Vymodeluj si svoju 3D rybu.
   • Deň otvorených dver
   • Chemická olympiáda - 54. ročník - Okresné kolo
   • Karneval v školskom klube detí
   • Pasovanie prvákov
   • Hviezdoslavov Kubín