• I. stupeň

  I.A
  č.101/B
  Mgr. Jana Hajdúchová kab.103/B
  I.B
  č.102/B
  Mgr. Zuzana Hajdučíková kab.103/B
  I.C
  č.104/B
  Mgr. Stanislava Vojteková kab.103/B
  II.A
  č.202/B
  PaedDr. Silvia Franková kab.203/B
  II.B
  č.201/B
  Mgr.  Bronislava Mačudová kab.203/B
  II.C
  č.204/B
  Mgr. Jana Ivančíková kab.203/B
  III.A
  č.304/B
  PaedDr. Tatiana Harmanová kab.303/B
  III.B
  č.301/B
  Mgr. Adriána Baczigálová kab.303/B
  III.C č.302/B Mgr. Janka Stockmannová kab.303/B
  IV.A
  č.202/B
  Mgr. Jaroslava Mozolíková kab.208/C
  IV.B
  č.205/C
  Mgr. Dagmar Zlochová kab.208/C
   
   
     

  II. stupeň

  V.A č.402/C Mgr. Jaroslav Jakubec kab.C/407
  V.B č.302/C Mgr.  Zuzana Bobeková kab.C/309
  VI.A č.201/C Mgr. Naďa Kučeříková kab.209/C
  VI.B č.401/C Mgr. Anna Gollubčíková kab.403/C
  VII.A č.206/C Mgr. Katarína Cvachová kab.207/C
  VII.B č.301/C Mgr. Anna Kováčiková kab.207/C
  VIII.A č.305/C Mgr. Mária Stachová kab.308/C
  VIII.B č.304/C Mgr. Lucia Kukoľová kab.309/C
  IX.A č.405/C Mgr. Denisa Hýravá kab.408/C
  IX.B č.404/C Mgr. Elena Budáčová kab.403/C


  Netriedni učitelia

  • Mgr. Alexandra Chrobáková       kab.209/C
  • Ing.  Milan Kokavec, PhD.          kab.308/C
  • Mgr. Monika Méryová                kab.309/C
  • Mgr. Petra Nemčoková               kab.408/C
  • Mgr. Oľga Slobodníková            kab.209/C
  • Mgr. Iveta Timková                     kab.207/C
  • Mgr. Monika Odrobiňáková       kab.403/C
  • Mgr. Miroslava Luptáková       kab.408/C
  • Mgr. Pavla Sobkovčíková          kab.408/C

   

  Školský klub detí

  I.odd.   č.101/B vych.Stanislava Čiamporová kab.202/A
  II.odd.   č.102/B vych.Edita Bakošová kab.202/A
  III.odd.   č.104/B Mgr.Simona Špačková kab.202/A
  IV.odd.   č.202/B Mgr.Marta Bulvasňáková kab.202/A
  V.odd.   č.204/B vych.Ľubica Hlubocká kab.202/A
  VI.odd.   č.201/B Mgr.Martina Oravcová kab.202/A
  VII.odd.   č.205/C Mgr.Andrea Giertliová kab.202/A
  VIII.odd.   č.202/C Mgr.Katarína Kandová kab.202/A