• I. stupeň

  I.A
  č.104/B
  PaedDr.Silvia Franková kab.103/B
  I.B
  č.201/B
  Mgr. Bronislava Mačudová kab.203/B
  I.C
  č.101/B
  Mgr. Jana Ivančíková kab.103/B
  II.A
  č.204/B
  Mgr. Renáta Kmeťová kab.203/B
  II.B
  č.301/B
  Mgr. Adriána Baczigálová kab.303/B
  II.C
  č.202/B
  Mgr. Jana Stockmannová kab.203/B
  III.A
  č.202/C
  Mgr. Jaroslava Mozolíková kab.208/C
  III.B
  č.205/C
  Mgr. Dagmar Zlochová kab.208/C
  IV.A
  č.302/B
  Mgr. Zuzana Hajdučíková kab.303/B
  IV.B
  č.304/B
  Mgr. Tatiana Bartošová kab.303/B
   
   
     

  II. stupeň

  V.A č.302/C Mgr. Naďa Kučeříková kab.209/C
  V.B č.401/C Mgr. Anna Gollubičová kab.403/C
  VI.A č.201/C Mgr. Katarína Cvachová kab.207/C
  VI.B č.301/C Mgr. Anna Kováčiková kab.207/C
  VII.A č.305/C Mgr. Mária Jakálová kab.408/C
  VII.B č.304/C Mgr. Lucia Kukoľová kab.309/C
  VIII.A č.405/C Mgr. Denisa Hýravá kab.408/C
  VIII.B č.404/C Mgr. Elena Budáčová kab.403/C
  IX.A č.402/C Mgr. Jaroslav Jakubec kab.407/C


  Netriedni učitelia

  • Mgr. Alexandra Chrobáková       kab.209/C
  • Mgr. Eliška Jakubechová           kab.309/C
  • Ing.  Milan Kokavec, PhD.          kab.308/C
  • Mgr. Monika Méryová                kab.309/C
  • Mgr. Petra Nemčoková               kab.207/C
  • Mgr. Oľga Slobodníková            kab.209/C
  • Mgr. Mária Stachová                  kab.308/C
  • Mgr. Stanislava Vojteková          kab.103/B
  • Mgr. Dominika Kondrátová        kab.209/C

  Školský klub detí

  I.oddelenie   č.101/B   Mgr. Stanislava Čiamporová   kab.202/A
  II.oddelenie  č.102/B   vych. Edita Bakošová   kab.202/A
  III.oddelenie   č.104/B   Mgr. Marta Bulvasňáková   kab.202/A
  IV.oddelenie   č.202/B   Mgr. Simona Špačková   kab.202/A
  V.oddelenie   č.204/B   vych. Ľubica Hlubocká   kab.202/A
  VI.oddelenie   č.205/C   Mgr. Andrea Giertliová   kab.202/A
  VII.oddelenie   č.202/C   Mgr. Katarína Kandová   kab.202/A