Smernica VO

Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
VO: Súhrnná správa 1Q 2017 súhrnná správa za 1. štvrťrok 2017 s DPH 31.03.2017 Základná škola, Sitnianska 32, Banská Bystrica
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Oprava zatekajúcej strechy pavilónu D1 79 081,22 s DPH 12.01.2017 23.01.2017 23.03.2017 25.01.2017 Š-STRECHY s.r.o. Základná škola, Sitnianska 32, Banská Bystrica
VO: Súhrnná správa 4Q 2016 súhrnná správa za 4. štvrťrok s DPH 04.01.2017 Základná škola, Sitnianska 32, Banská Bystrica
VO: Súhrnná správa 3Q 2016 súhrnná správa za 3. štvrťrok s DPH 03.10.2016 Základná škola, Sitnianska 32, Banská Bystrica