• Zážitkové vyučovanie prírodovedy

    • Zážitkové učenie je jedna z najúčinnejších foriem učenia sa. Ak na vlastnej koži zažijeme niečo zaujímavé, vytvorí nám to skutočné spomienky, ktoré pretrvajú omnoho dlhšie, ako len nabiflené vedomosti.

     Na hodinách prírodovedy v 4.ročníku sme simulovali nádych a výdych  na vlastnoručne vyrobených maketách pľúc, tep srdca na modely pumpujúceho srdca. Na telesnej výchove sme si merali pulz a tlak krvi pri fyzickej záťaži a porovnávali sme ho v pokojnom stave. Tiež sme si merali hodnoty kyslíka v našom tele. Niektoré namerané hodnoty nás prekvapili ale my už vieme čo robiť, aby naše srdiečko a pľúca správne fungovali.

     Ako fungujú jednoduché stroje kladka či ozubené koleso sme si overili so stavebnicou Merkúr. Nebolo to jednoduché ale naši zruční štvrtáci to zvládli.   Pumpovanie_srdca.mp4

    • Dni mesta "Ratujte Cesnaka"

    •   Žiaci sa zábavnou formou dozvedeli zaujímavosti o najkrajších historických miestach Banskej Bystrice. Hlavnou postavou v hre bol jeden z richtárov, ktorý skutočne stál v čele Banskej Bystrice - Július Cesnak.

      Stala sa mu nemilá vec – prísažní mu schovali jeho richtársku feruľu. Aby ju našiel, potreboval našu pomoc! Na ceste ulicami Banskou Bystricou žiaci  riešili niekoľko úloh, lúštili tajničku, odhaľovali šifru pomocou indícií, aby  pomohli richtárovi rozlúštiť záhadný odkaz, ktorý mu pomôže objasniť, kde sa nachádza jeho feruľa.

      Naši šikovní tretiaci tajničku vylúštili a  feruľu našli. Za odmenu dostali zlaté dukáty a zmrzlinu. Poučné dopoludnie ukončili šantením na ihrisku.

      

    • Čítanie pri lampášiku

    • Svetlo lampášika sa u našich tretiakov a štvrtákov rozsvietilo v mesiacoch marec a apríl. Zahrali sa na spisovateľov a ilustrátorov vlastných príbehov. Preniesli sa do ríše zvieratiek, kozmonautov, boli aj Pipi Dlhou Pančuchou a inými hrdinami. Niektoré deti vytvorili aj svoje prvé básne. Vymyslením príbehu však ich tvorba ešte nekončila. Ich úlohou bolo k textu napísať  otázku, aby zistili, či ich spolužiaci pozorne počúvali a porozumeli prečítaným príbehom. 

     Popritom si precvičovali aj svoje prezentačné zručnosti a sebahodnotenie. Z novovytvorených príbehov vznikli triedne čítanky. Tie sme si vzájomne medzi triedami vymieňali, aby sme počuli fantastické príbehy aj žiakov z iných tried. Najlepšie príbehy boli zaslané do súťaže Banskobystrické pierko.  

       Držíme im palce! 

    • Pytagoriáda

    • Matematická súťaž PYTAGORIÁDA – školské kolo 9.12.2020

     Cieľom matematickej súťaže PYTAGORIÁDA je podchytiť záujem o matematiku prostredníctvom jednej z dominantných vlastností detí – ich súťaživosti a podporovať vyhľadávanie a rast talentov s nadpriemerným exaktným myslením. Súťaž pozostáva z riešenia série väčšieho počtu matematických príkladov s možnosťou urýchlenia riešenia zvolením efektívneho spôsobu výpočtu v obmedzenom časovom limite. V kategórii P3 (žiaci 3.ročníka) z 18 zúčastnených žiakov bolo 10 úspešných  riešiteľov a v kategórii P4 (žiaci 4.ročníka) bolo z 15 zúčastnených 11 úspešných riešiteľov. Úspešným riešiteľom gratulujeme.

     Kategória P3 – úspešní riešitelia

     Meno a priezvisko

     Trieda

     Michaela Auxtová

     3.A

     Adam Kollár

     3.A

     Zoja Zsolnaiová

     3.A

     Maroš Barto

     3.B

     Nina Majerská

     3.B

     Ema Oborčoková

     3.B

     Adam Štefanovie

     3.B

     Patrik Krejčů

     3.C

     Natália Molnárová

     3.C

     Patrícia Trusková

     3.C

      

     Kategória P4 – úspešní riešitelia

     Meno a priezvisko

     trieda

     Sofia Nemešová

     4.A

     Tomáš Pálka

     4.A

     Oliver Puskajler

     4.A

     Daniel Baczigál

     4.B

     Kristína Hudobová

     4.B

     Ondrej Košík

     4.B

     Eduard Puťoš

     4.B

     Timotea Tóthová

     4.B

     Alex Kollár

     4.C

     Filip Lacko

     4.C

     Nicolas Reiter

     4.C

      

    • Bola raz jedna klietka

    • 13.02.2020 sa žiaci 3. a 4. ročníka zúčastnili poučného muzikálu Bola raz jedna klietka.

     Príbeh v sebe skrýval veľa humoru, pekných vizuálnych efektov, strhujúci tanec a veľa pesničiek.

     Na začiatku sme sa všetci ocitli v krajine, kde sa obloha zatiahla a ľudia tam žili bez štipky radosti. Mali wifi, tablety, mobily, hry a aj tak boli akoby bez duše. Žili v klietke, ktorá sa stále viac a viac rozpínala. Za jej mrežami skončilo veľa úbohých detí. Jedným z nich bol aj žiak našej školy- Adam Franko, ktorý si svoju úlohu malého herca fantasticky užíval.

     Nejeden odvážny muž sa pokúšal postaviť zoči-voči obludám, ktoré túto klietku obliehali, no bolo to márne.

     Jedného dňa sa však karta úplne obrátila a mladý odvážny chlapec túto hroznú situáciu vyriešil a všetkých zachránil.

     Dúfajme, že sa žiaci našej školy nikdy neocitnú v klietke.

      

    • Zážitkové vyučovanie v divadle

    • Zážitkové vyučovanie je jedným z kľúčov, ktorý dokáže dieťa zaujať, preto sa naši štvrtáci na zapojenie do projektu „Gašparko ide do školy” veľmi tešili.

     Bábkoherci z Harry Teater v priestoroch Divadla pod balkónom pre žiakov odohrali interaktívne predstavenie Gašparko a radca z pekla, ktoré podporilo rozvoj ich myslenia, tvorivosti a predstavivosti. Po divadielku im herci porozprávali nielen o histórii tradičného slovenského bábkového divadla a ukázali im rôzne druhy bábok. A čo bolo pre deti najzaujímavejšie? Každé dieťa si mohlo manipuláciu s marionetami vyskúšať. Pán Ján Haruštiak ich previedol zákulisím divadla a vysvetlil, ako sa jednotlivé veci volajú a ako fungujú.

     Žiaci 4.A, 4.B a 4.C triedy so záujmom odomkli dvere do sveta nepoznaného a zapamätali si, čo za dverami našli.

     Projekt podporil Fond na podporu umenia v spolupráci s Harry Teater.      

     Fotoalbum

   • Návšteva planetária v Žiari nad Hronom

   •   Návšteva bola naplánovaná po osvojení si vedomostí o planéte Zem a Slnečnej sústave v rámci predmetu prírodoveda.   Cieľom exkurzie bolo zopakovanie si vedomostí z tematického celku, upevňovanie si predstáv o vesmírnych telesách zážitkovou formou.

    Dňa 12. decembra 2019 sme sa zúčastnili spolu so štvrtákmi exkurzie v spomínanom planetáriu. Pod jeho kupolou, v miestnosti s krásnou hviezdnou hudbou a pohodlnými kreslami, upútal našu pozornosť videofilm, v ktorom nám poskytli pohľad na naše Slnko, porozprávali nám o jeho význame pre život na Zemi a vysvetlili vznik rozdielov medzi dĺžkou dňa v lete a v zime. V druhej časti sa podrobnejšie venovali Mesiacu, jeho vzniku, pohybom a reliéfu. Z bezprostrednej blízkosti sme zažili aj jedno z najväčších dobrodružstiev ľudstva – pristátie na jeho povrchu.

    Nechýbala ani prehliadka planét slnečnej sústavy a nové rozdelenie telies v nej. Záverečnú časť vo filme tvorila prechádzka najznámejšími súhvezdiami našej nočnej oblohy. Dozvedeli sme sa, že všetky hviezdy a súhvezdia majú svoje čarovné príbehy.

    Druhá časť našej návštevy pokračovala v UFO sále. Tu lektor vysvetlil žiakom interaktívnym spôsobom na trojrozmerných modeloch detaily programu z planetária.

    V tretej časti návštevy sa žiaci ocitli v sále, kde boli vystavené hvezdárske ďalekohľady. Oboznámili sa s ich časťami a fungovaním a mohli klásť rôzne zvedavé otázky.

    Návštevu planetária sme ukončili kúpou zaujímavých suvenírov a drobností. Ciele exkurzie boli naplnené a šťastlivo sme sa vrátili domov.