• Zber papiera

    • 24. 5. 2022
    • V dňoch 30.5. – 3.6. 2022 bude prebiehať zber papiera. Starý papier (nie kartón) môžete nosiť v čase od 14.15 hod. do 17.00 hod. ku vchodu do ŠKD (zadná brána – átrium).

    • 7 DAY SPEAKING CHALLENGE

    • 1. 5. 2022
    • V rámci medzinárodnej platformy Etwinning (medzinárodná spolupráca škôl) sme sa spolu s partnerskými školami z Česka a Slovenska zapojili do výzvy ,,7 DAY SPEAKING CHALLENGE". Žiaci 8.-9. ročníka pracovali v medzinárodných skupinách a mohli si porovnať svoju angličtinu so žiakmi z Uherského Hradišťa (ČR) a so žiakmi zo Zuberca (SR). Od 7.-13. apríla každý deň rozprávali po anglicky na vybrané témy a svoje nahrávky ukladali na Padlet. Okrem toho, že si mohli zlepšiť svoju angličtinu, mali možnosť dozvedieť sa viac o Českej republike, Slovensku, významných mestách či osobnostiach a predstaviť ostatným naše mesto Banskú Bystricu. Súčasťou projektu boli aj dve menšie výzvy. Prvou bola tvorba myšlienkového oblaku, aby sa žiaci navzájom spoznali. Druhou výzvou bola tvorba loga súťaže. Do finálneho kola postúpili za našu školu dve logá.Všetkým účastníkom gratulujeme k dokončeniu výzvy!

     Do fotogalérie bol pridaný nový album 7 DAY SPEAKING CHALLENGE.