• Rozprávka Brémski muzikanti.

    • 24. 6. 2018
    • Školský klub detí v spolupráci s Divadlom pod balkónom naštudovali rozprávku Naši Brémski muzikanti. Nadšení mladí herci ukázali výnimočný talent a chuť vystupovať. K nácviku pristupovali ako skutoční profesionáli, čo sa prejavilo aj vo finálnom vystúpení.  Rýchlo si získali obecenstvo, ktoré ich odmenilo búrlivým potleskom. Gratulujeme k úspechu a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

   • Hviezdoslavov Kubín
    • Hviezdoslavov Kubín

    • 24. 6. 2018
    • Žiak 8.B triedy sa na celoštátnej prehliadke víťazov krajských kôl umiestnil vo svojej kategórii v striebornom pásme.

    • OZNAM

    • 18. 5. 2018
    • Oznamujeme rodičom, že v termíne od 21.05.2018 do odvolania nebude možný vstup do ŠKD od zadnej brány z dôvodu rekonštrukcie átria. Do ranného klubu deti budú prichádzať hlavným vchodom. Deti si môžete vyzdvihnúť z ŠKD pri hlavnom vchode v časoch uvedených na zápisnom lístku. Ďakujeme.