• Medzinárodný deň školských knižníc
   • Medzinárodný deň školských knižníc

   • 04.11.2019 19:49
   • Téma:  „Inšpirujúci žiaci, tvorivá myseľ: 145. výročie narodenia Jozefa Gregora Tajovského.“,  28. október 2019.

    Tohtoročnou témou Medzinárodného dňa školských knižníc bolo 145. výročie narodenia Jozefa Gregora Tajovského. Naším cieľom bolo priblížiť žiakom túto významnú osobnosť slovenskej literatúry tým skôr, že bol rodákom z Tajova pri Banskej Bystrici, a prispieť tak k trvalému uchovaniu poznatkov o jeho živote a diele. Podujatie bolo zacielené aj na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov, a to formou plnenia úloh v rámci jednotlivých ročníkov.

   • Deň sa začal reláciou o Jozefovi Gregorovi Tajovskom v školskom rozhlase, ktorú pripravili a predniesli členovia žiackeho parlamentu. Nasledovali aktivity v jednotlivých ročníkoch. Na prvom stupni prebiehali formou blokového vyučovania, na druhom stupni aktivitami na hodinách slovenského jazyka. V rámci spolupráce prvého a druhého stupňa si pripravili spoločné aktivity žiaci štvrtého a piateho ročníka a navzájom si ich odprezentovali.

    Do akcie sa žiaci prvého stupňa zapojili aj v popoludňajších hodinách v rámci ŠKD.

    Deň zaznamenal u žiakov úspech. Ohodnotili ho ako tvorivý a inšpiratívny a z hľadiska získavania dlhodobých vedomostí ako motivujúci. Preto by sme v budúcnosti radi pokračovali v podobných aktivitách.

                                                                                                                                                                                B. Mačudová

   • Naspäť na zoznam článkov