• Medzinárodný deň školských knižníc
    • Medzinárodný deň školských knižníc

    • 04.11.2019 19:49
    • Téma:  „Inšpirujúci žiaci, tvorivá myseľ: 145. výročie narodenia Jozefa Gregora Tajovského.“,  28. október 2019.

     Tohtoročnou témou Medzinárodného dňa školských knižníc bolo 145. výročie narodenia Jozefa Gregora Tajovského. Naším cieľom bolo priblížiť žiakom túto významnú osobnosť slovenskej literatúry tým skôr, že bol rodákom z Tajova pri Banskej Bystrici, a prispieť tak k trvalému uchovaniu poznatkov o jeho živote a diele. Podujatie bolo zacielené aj na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov, a to formou plnenia úloh v rámci jednotlivých ročníkov.

    • viac
    • Rozhodovanie
    • Rozhodovanie

    • 17.12.2019 16:33
    • V dňoch 7. a 8. novembra prebiehali na našej škole workshopy pre žiakov 9. ročníka pod záštitou organizácie Post Bellum. Lektorky otvorili tému nútenej migrácie, antisemitizmu či xenofóbie. Nosnou témou bola premena spoločenskej atmosféry v období tridsiatych rokov 20. storočia v Československu i na Slovensku. Workshop zároveň priblížil, ako sa vplyvom politickej situácie menil život mladého židovského dievčaťa,  Evy. Podobne ako mnohí ďalší, ani ona sa necítila bezpečne vo svojej vlasti, a preto stála pred zásadným životným rozhodnutím, či opustiť svoj domov.
    • viac
    • O malej sove, ktorá sa bála tmy.
    • O malej sove, ktorá sa bála tmy.

    • 24.10.2019 15:47
    • Žiaci prvého ročníka a žiaci II.C si pozreli v Bábkovom divadle na Rázcestí príbeh malej sovičky Flopa o prekonávaní strachu z tmy a poznávaní vecí okolo nás. Čím viac poznania, tým menej tmy a strachu z nej. Preto naši žiaci odporúčajú: "Kto sa bojí, musí do lesa!"
     Fotoalbum
    • viac