• JAZYKOVÝ ORIEŠOK
    • JAZYKOVÝ ORIEŠOK

    • 15.03.2020 22:28
    • Kvíz pre našich žiakov 8.ročníka v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici.
    • viac
    • Exkurzia v ŠVK
    • Exkurzia v ŠVK

    • 18.02.2020 20:05
    • V pondelok 17.2. sa žiaci 6.ročníka zúčastnili exkurzie do Štátnej vedeckej knižnice
    • viac
    • Preventívna aktivita- Alkohol a fajčenie
    • Preventívna aktivita- Alkohol a fajčenie

    • 21.01.2020 20:31
    • Žiaci 6. a 7. ročníka sa počas januára zúčastnili preventívnej aktivity s Mestskou políciou Banská Bystrica. Preventívna aktivita sa týkala problematiky fajčenia a požívania alkoholu maloletými a mladistvými. Žiakom boli predstavené moderné didaktické pomôcky - simulátory opitosti a simulátor škodlivosti fajčenia. Simulátory dokázali veľmi autenticky sprostredkovať pocity, ktoré subjekt prežíva po intoxikácii alkoholom. Prostredníctvom zážitkového učenia sa zvýši účinok preventívnej aktivity a odmietavý postoj k fajčeniu a požívaniu alkoholických nápojov.

    • viac
    • Hviezdoslavov Kubín
    • Hviezdoslavov Kubín

    • 18.01.2020 11:52
    • Tak ako každý rok na našej škole prebehla súťaž Hviezdoslavov Kubín - súťaž v prednese poézie a prózy. Žiaci sa na ňu zodpovedne pripravili. Naučili sa naspamäť text, ktorý ich oslovil a predniesli ho na triednych kolách. Najúspešnejší z nich postúpili do školského kola, ktoré sa uskutočnilo 16.1.2020 . Počas neho žiaci 2. až 4. ročníka preukázali svoje recitačné zručnosti a  prítomnému publiku poskytli pekný umelecký zážitok.

    • viac
    • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?
    • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

    • 13.01.2020 18:35
    • Dňa 18. 12. 2019 sme Zariadeniu pre seniorov KOMUCE, na Krivánskej ulici v Banskej Bystrici, odovzdali 90 krabíc pre seniorky a seniorov k vianočným sviatkom.

     Do krabíc od topánok sme pre babičky a dedkov prichystali vianočné prekvapenia a malé darčeky, ktoré im snáď na tvári vyčarili úsmev a radosť. Do zbierky sa zapojili žiaci a učitelia 1.stupňa našej školy.

     Všetkým prispievateľom krabíc, do ktorých sa zmestilo veľa lásky, srdečne ďakujeme.

    • viac