• Svetový deň sporenia
   • Svetový deň sporenia

   • 08.11.2021 19:51
   • Posledný deň v októbri sa každoročne označuje ako Svetový deň sporenia. Tento deň pripadol na jesenné prázdniny, preto si aktivity Žiacka školská rada v spolupráci s  pani učiteľkami I. a II. stupňa  presunula na novembrové dni. Pri tejto príležitosti sa realizovali interaktívne, tvorivé a hravé formy úloh. Cieľ bol jasný – hovoriť o bezpečnosti rozumného hospodárenia s peniazmi. Aktivity prebiehali na hodinách slovenčiny, matematiky, výtvarnej výchovy, občianskej náuky a angličtiny. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa zapojili.
    fotoalbum

   • Naspäť na zoznam článkov