• Európsky deň jazykov
   • Európsky deň jazykov

   • 06.10.2019 18:25
   • Aj my v našej škole sme tento rok  oslávili Európsky deň jazykov!

   • Jeho cieľom bolo podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. S presvedčením, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu. Rada Európy podporuje mnohojazyčnosť v celej Európe a z jej iniciatívy sa každoročne 26. septembra už od roku 2001 oslavuje Európsky deň jazykov. Aj my v našej škole sme tento deň oslávili rôznorodými aktivitami, ktoré prebiehali nielen na vyučovacích hodinách cudzích jazykov, ale aj na hodinách slovenského jazyka a informatiky.

             

     

   • Naspäť na zoznam článkov