• Hviezdoslavov Kubín
    • Hviezdoslavov Kubín

    • 10.03.2021 17:31
    • Tohtoročnú súťaž v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín skomplikovala pandemická situácia, napriek tomu sa súťaž uskutočnila.

     Triedne kolá prebehli v januári netradične formou on-line. Dvaja žiaci z každej triedy prvého stupňa postúpili do školského kola, ktoré sa uskutočnilo vo februári pri zachovaní všetkých hygienických opatrení. Deti sa na prednes svedomito pripravili a tešili sa účasti na súťaži napriek neprítomnosti publika. Dvaja víťazi postupujú do okresného kola.

    • viac
    • Medzinárodný deň školských knižníc
    • Medzinárodný deň školských knižníc

    • 03.11.2020 18:20
    • Téma tohtoročného Medzinárodného dňa školských knižníc, ktorý sa uskutočnil 26. októbra 2020, bola: „ Radosť ukrytá v podpore čítania a vzdelávania školskou knižnicou“.

    • viac
    • JAZYKOVÝ ORIEŠOK
    • JAZYKOVÝ ORIEŠOK

    • 15.03.2020 22:28
    • Kvíz pre našich žiakov 8.ročníka v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici.
    • viac
    • Exkurzia v ŠVK
    • Exkurzia v ŠVK

    • 18.02.2020 20:05
    • V pondelok 17.2. sa žiaci 6.ročníka zúčastnili exkurzie do Štátnej vedeckej knižnice
    • viac
    • Preventívna aktivita- Alkohol a fajčenie
    • Preventívna aktivita- Alkohol a fajčenie

    • 21.01.2020 20:31
    • Žiaci 6. a 7. ročníka sa počas januára zúčastnili preventívnej aktivity s Mestskou políciou Banská Bystrica. Preventívna aktivita sa týkala problematiky fajčenia a požívania alkoholu maloletými a mladistvými. Žiakom boli predstavené moderné didaktické pomôcky - simulátory opitosti a simulátor škodlivosti fajčenia. Simulátory dokázali veľmi autenticky sprostredkovať pocity, ktoré subjekt prežíva po intoxikácii alkoholom. Prostredníctvom zážitkového učenia sa zvýši účinok preventívnej aktivity a odmietavý postoj k fajčeniu a požívaniu alkoholických nápojov.

    • viac