• Hviezdoslavov Kubín
    • Hviezdoslavov Kubín

    • 28.10.2018 10:20
    • Tak ako každý rok na našej škole prebehla súťaž Hviezdoslavov Kubín. Žiaci sa na ňu precízne pripravovali – vyhľadali si text, ktorý ich oslovil, naučili sa ho naspamäť a predniesli na triednych kolách.
    • viac
    • Medzinárodný deň školských knižníc
    • Medzinárodný deň školských knižníc

    • 28.10.2018 10:20
    • Keďže tohtoročný Medzinárodný deň školských knižníc sa niesol v znamení Milana Rastislava Štefánika, bola snaha reagovať na zadanú tému podujatím, ktoré by nielen vyzdvihlo túto zaujímavú  a významnú osobnosť slovenských dejín a priblížilo ju žiakom, ale najmä prispelo k trvalému uchovaniu poznatkov získaných netradičnou formou.
    • viac