• Spolupráca s materskými škôlkami
    • Spolupráca s materskými škôlkami

    • 31.10.2021 16:01
    • V rámci spolupráce s okolitými materskými školami naši žiaci prvého a tretieho ročníka navštívili MŠ Karpatskú, Strážovskú a Tatranskú, aby predškolákom názorne predviedli, čo má mať prvák v školskej taške. Prváci ukázali svoje učebnice, zošity, žiacku knižku, peračník či ďalšie potrebné veci pre školákov. Predškoláci si mali možnosť vyskúšať aktovky a opýtať sa starších kamarátov čo ich o škole zaujímalo. Potom sa predškoláci uložili do svojich postieľok a tretiaci im prečítali rozprávku na dobrú noc o zajkovi, ktorý nechcel jesť ovocie a zeleninu ale samé sladkosti. Deti pozorne počúvali a dozvedeli sa, prečo bol zajko slabí a aké je dôležité jesť veľa ovocia a zeleniny. Na záver žiaci odovzdali škôlkarom pozvánky na Deň otvorených dverí, ktorý sa na našej škole uskutoční 25.03.2020. Tešíme sa na najbližšie stretnutie s budúcimi prvákmi a popoludní aj s ich rodičmi.

    • viac
    • Srdcom pre moju rodinu.
    • Srdcom pre moju rodinu.

    • 27.01.2019 21:26
    • je názov popoludňajšieho podujatia žiakov našej školy, ktoré sa uskutočnilo koncom mája a reagovalo na Deň rodiny, ktorý bol vyhlásený OSN v roku 1993. Zámerom podujatia bolo uvedomiť si výnimočnosť rodiny a to, že rodina je aj v súčasnom svete najdôležitejšou hodnotou.

      

    • viac