• Jeden svet
    • Jeden svet

    • 22.11.2021 21:23
    • V mesiaci november 2021 sa naša škola stala súčasťou festivalu JEDEN SVET, ktorý prináša do škôl aktuálne dokumenty z celého sveta ocenené na prestížnych filmových festivaloch. Zaujímavým elementom, ktorý obohatil tento ročník festivalu, boli aj online diskusie, ktoré nadväzovali na zhliadnutý dokument.
    • viac
    • Extrémizmus
    • Extrémizmus

    • 22.11.2021 21:23
    • So zámerom prevencie spoločensky škodlivých javov a pri príležitosti Svetového dňa slobody bola žiakom 9. ročníka umožnená v ich triedach beseda s metodikom Stredoslovenského osvetového strediska (SOS), pánom Mgr. Dušanom Jablonským, na tému Extrémizmus. Keďže táto problematika je čoraz viac skloňovaná a aktuálna v rozličných oblastiach, rozhodli sme sa zrealizovať túto aktivitu v rámci predmetov dejepis, občianska náuka a etická výchova.

    • viac
    • Kruh želaní
    • Kruh želaní

    • 22.11.2021 21:23
    • Už tradične sa 1. jún viaže so sviatkom všetkých detí. Pretože v rámci tohto školského roka, kvôli pandémii, prišli o veľa zábavných aktivít, aspoň takýmto spôsobom sme im to trošku chceli vynahradiť. Dúfame, že tento deň im priniesol aspoň trochu uvoľnenia, zábavy a úniku zo zabehaných prísnych pravidiel.
    • viac
    • Snehuliaci
    • Snehuliaci

    • 22.11.2021 21:24
    • Kopa snehu deti láka, postavili snehuliaka.
     Miesto očí uhlíky, na kabáte gombíky.
     Bielučký je ako z múky, do okien sa díva z lúky. 

    • viac
    • Mikuláš
    • Mikuláš

    • 08.12.2020 20:10
    • Tak ako každý rok, aj tento, si na nás dobrý strýčko Mikuláš spomenul. Nemohol síce kvôli opatreniam prísť medzi nás, ale nechal nám príjemný odkaz v podobe mikulášskych balíčkov a prianím krásnych predvianočných sviatkov. My sme si na oplátku sviatok Svätého Mikuláša uctili rôznymi básňami, piesňami, a plnením rôznych zaujímavých úloh. Celý deň sme si užili v pokoji a s úsmevom na perách.
     Už teraz sa tešíme na to, že o rok k nám Mikuláš zavíta opäť.
    • viac