• Extrémizmus
   • Extrémizmus

   • 22.11.2021 21:23
   • So zámerom prevencie spoločensky škodlivých javov a pri príležitosti Svetového dňa slobody bola žiakom 9. ročníka umožnená v ich triedach beseda s metodikom Stredoslovenského osvetového strediska (SOS), pánom Mgr. Dušanom Jablonským, na tému Extrémizmus. Keďže táto problematika je čoraz viac skloňovaná a aktuálna v rozličných oblastiach, rozhodli sme sa zrealizovať túto aktivitu v rámci predmetov dejepis, občianska náuka a etická výchova.

   • V úvode pán Jablonský načrtol plán besedy, pričom najprv priblížil základné pojmy, delenie extrémizmu, pokračoval vysvetlením jeho dôsledkov na človeka a spoločnosť, ako aj prepojenosť s ľudskými právami, pričom textovú časť doplnil o rozličné ilustrácie. Účelom však nebolo len poskytnutie najrôznejších informácií, ale taktiež rozprúdenie diskusie. Nakoľko táto téma rezonuje v médiách, ale aj na verejnosti stále častejšie, považujeme za dôležité posilňovať povedomie žiakov aj naďalej a organizovať takéto aktivity.

    fotoalbum

   • Naspäť na zoznam článkov