• Preventívna aktivita- Alkohol a fajčenie
   • Preventívna aktivita- Alkohol a fajčenie

   • 21.01.2020 20:31
   • Žiaci 6. a 7. ročníka sa počas januára zúčastnili preventívnej aktivity s Mestskou políciou Banská Bystrica. Preventívna aktivita sa týkala problematiky fajčenia a požívania alkoholu maloletými a mladistvými. Žiakom boli predstavené moderné didaktické pomôcky - simulátory opitosti a simulátor škodlivosti fajčenia. Simulátory dokázali veľmi autenticky sprostredkovať pocity, ktoré subjekt prežíva po intoxikácii alkoholom. Prostredníctvom zážitkového učenia sa zvýši účinok preventívnej aktivity a odmietavý postoj k fajčeniu a požívaniu alkoholických nápojov.

   • Naspäť na zoznam článkov