• Medzinárodný deň školských knižníc
   • Medzinárodný deň školských knižníc

   • 28.10.2018 10:20
   • Keďže tohtoročný Medzinárodný deň školských knižníc sa niesol v znamení Milana Rastislava Štefánika, bola snaha reagovať na zadanú tému podujatím, ktoré by nielen vyzdvihlo túto zaujímavú  a významnú osobnosť slovenských dejín a priblížilo ju žiakom, ale najmä prispelo k trvalému uchovaniu poznatkov získaných netradičnou formou.
   • Podujatie nieslo názov „Oči plné oblohy“, inšpirovaný rovnomennou poviedkovou knihou pre deti od spisovateľa Jaroslava Rezníka, ktorý navštívil školu v minulom školskom roku.  Podujatie bolo zacielené na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov, a to formou plnenia úloh tematicky zameraných na osobnosť Milana Rastislava Štefánika. V rámci spolupráce medzi prvým a druhým stupňom organizácia bola vedená spôsobom „starší žiaci učia mladších žiakov“, ktorý škola implementovala do niektorých školských aktivít už v minulosti. 

    Organizácia podujatia bola robená formou stanovíšť, na ktorých žiaci plnili jednotlivé úlohy. Zahájenie akcie sa konalo v priestore vestibulu, kde žiak 9. ročníka, predstavujúci osobu M. R. Štefánika, vystúpil s prejavom štylizovaným v prvej osobe, v ktorom uviedol svojich mladších spolužiakov do problematiky a navodil tak atmosféru celého podujatia. Následne sa žiaci pod vedením svojich triednych učiteliek v skupinách rozišli na jednotlivé stanovištia  (Cestovateľ, Letec, Astronóm) a s elánom sa pustili do plnenia konkrétnych úloh.

   • Naspäť na zoznam článkov