• Čítanie pod lampášikom
   • Čítanie pod lampášikom

   • 20.04.2019 09:22
   • Marec – mesiac knihy si žiaci 1. stupňa pripomenuli rôznymi aktivitami. Na hodine výtvarnej výchovy vytvorili ilustrácie svojich obľúbených kníh a následne nimi vyzdobili školskú knižnicu.

   • Ďalšia zaujímavá aktivita sa uskutočnila posledný marcový týždeň. V školskej knižnici prebehli stretnutia žiakov 1. stupňa pod spoločným názvom „Čítanie pod lampášikom“. Názov tejto akcie bol zvolený na základe toho, že v minulosti si ľudia pri čítaní a študovaní kníh museli svietiť lampášikmi. Aktivita odohrala formou „Starší čítajú mladším – mladší čítajú starším“, mladší žiaci tak dostali príležitosť pochváliť sa svojimi čitateľskými zručnosťami: prváci čítali druhákom a druháci zase prvákom, tretiaci čítali štvrtákom a štvrtáci na oplátku tretiakom. Každá trieda mala za úlohu pripraviť k príslušným textom aj úlohy zamerané na aktívne počúvanie a rozvíjanie čitateľskej a prírodovednej gramotnosti.

    Aktivita zaznamenala u žiakov pozitívny ohlas. Pripravené úlohy plnili s oduševnením a samotné vzájomné čítanie vzbudilo u nich radosť. Zvlášť prváci bol hrdí, pretože hoci sa ešte neučili všetky písmená, popasovali sa s krátkym textom a dokázali ho prečítať starším kamarátom.

    Fotoalbum

   • Naspäť na zoznam článkov