• Hviezdoslavov Kubín
   • Hviezdoslavov Kubín

   • 22.01.2019 20:05
   •    Školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy sa pre žiakov 1. stupňa uskutočnilo dňa 17. 1. 2019. Zúčastnili sa ho 3 žiaci 1. ročníka, 14 žiakov 2. ročníka, 10 žiakov 3. ročníka a 8 žiakov 4. ročníka. Predchádzali mu triedne kolá, ktoré prebehli v prvých januárových dňoch po vianočných prázdninách.
         Všetky deti sa na súťaž svedomito pripravili, o čom svedčila aj pomerne vysoká úroveň prednesov jednotlivých žiakov.

   • Umiestnenie:

    Poézia

    1. Michaela Kosáková

    2. Dominika Farkašová

    3. Peter Krejčů

    Próza

    1. Belo Kováčik

    2. Viliam Kováčik

    3. Jana Diana Gondová

    Potešili nás prváci, ktorí sa tiež súťaže zúčastnil a preukázali odvahu vystúpiť pred staršími spolužiakmi.

   • Naspäť na zoznam článkov