• Hviezdoslavov Kubín
   • Hviezdoslavov Kubín

   • 28.10.2018 10:20
   • Tak ako každý rok na našej škole prebehla súťaž Hviezdoslavov Kubín. Žiaci sa na ňu precízne pripravovali – vyhľadali si text, ktorý ich oslovil, naučili sa ho naspamäť a predniesli na triednych kolách.
   •  Najúspešnejší z nich postúpili do školského kola. To sa pre 1. stupeň uskutočnilo 18.1. 2018 a počas neho si zmerali sily žiaci 1. až 4. ročníka. Publiku ukázali svoju odvahu a oduševnenie pri svojom vystúpení.

    Próza-prednes umeleckého textu
    1.Belo Kováčik (3.B)
    2.Viliam Kováčik (1.B)
    3.Bruno Bruchánek (4.B)
     
    Poézia
    1.Nina Hudecová (3.A)
    2.Adam Franko (2.A)
    3.Dominika Farkašová (1.B)

    V utorok 23. 1. sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín na II.stupni.  Súťažilo sa v dvoch vekových kategóriach (5. – 6. ročník, 7. – 9. ročník), ktoré boli rozdelené do dvoch oblastí – prednes poézie a prednes prózy. Vyhodnotenie je nasledovné:

     I. kategóriia (5. - 6. ročník)
     
    Poézia
    1. Lucia Valentová (6. B)
    2. Nina Pálková (6. A)
    3. Simona Huťková (5. B)
     
    Próza
    2. Hana Hudobová (6. B)
    3. Adriana Ružinská (6. A), Ráchel Palkovičová (6. B)
     
     II. kategória (7. - 9. ročník)
     
    Poézia
    2. Richard Turčan (8. B)
    3. Rebeka Tóthová (7. B)
     
    Próza:
    1. Ondrej Pršo (8. B)
    2. Viktória Kúdelková (7. B)
     
    Výhercom srdečne gratulujeme!
   • Naspäť na zoznam článkov