• Medzinárodný deň školských knižníc
   • Medzinárodný deň školských knižníc

   • 08.11.2021 16:10
   • Aj v tomto školskom roku sme uskutočnili aktivity k Medzinárodnému dňu školských knižníc, ktorý tento rok pripadol na 25. októbra. Tohtoročná téma bola „Radostná podpora zážitkového učenia školskou knižnicou“. Z dôvodu protipandemických opatrení všetky aktivity prebehli len v jednotlivých triedach s príslušnými učiteľkami a v popoludňajších hodinách v oddeleniach ŠKD s pani vychovávateľkami.
     

   • Pri príležitosti stého výročia úmrtia Pavla Országha Hviezdoslava sa žiaci zoznámili s jeho životom a tvorbou prostredníctvom powerpointovej prezentácie, rôzneho obrazového materiálu, ukážok kníh a čítaním krátkych úryvkov z jeho tvorby.

                Nasledovali aktivity v triedach s prihliadnutím na vek detí - Čitateľský kráľ (odštartovanie celoročnej súťaže v čítaní kníh), skladanie mien detských spisovateľov z rozstrihaných písmen, skladanie portrétov spisovateľov formou puzzle, usporiadanie deja rozprávky pomocou obrázkovej osnovy, rozprávkové hádanky, vylúštenie tajomnej postavy v zvitku papiera, ...

    Úlohy sa žiakom páčili, deň bol príjemným oživením vyučovacích hodín. Žiaci hravou formou získali nové vedomosti a tešili sa, že boli za ich snahu odmenení aj sladkou odmenou. 

    fotoalbum

     

     

   • Naspäť na zoznam článkov