• Mgr. Adriána Baczigálová
   • Mgr. Adriána BaczigálováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 4.B
   • Mgr. Jana Baisová
   • Mgr. Jana Baisovápedagogická asistentka
   • Mgr. Elena Budáčová
   • Mgr. Elena BudáčováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 7.A
   • Mgr. Boris Cipov, PhD.
   • Mgr. Boris Cipov, PhD.Riaditeľ
   • Mgr. Katarína Kováčiková
   • Mgr. Katarína KováčikováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 5.A
   • Mgr. Stanislava Čiamporová
   • Mgr. Stanislava ČiamporováVychovávateľka
   • RNDr. Dana Edlingerová
   • RNDr. Dana EdlingerováZástupkyňa
   • PaedDr. Silvia Franková
   • PaedDr. Silvia FrankováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 1.A
   • Martina Funiaková
   • Martina Funiakovápedagogická asistentka
   • Mgr.Art. Lenka Gálisová
   • Mgr.Art. Lenka GálisováVychovávateľka
   • Mgr. Petra Gerö
   • Mgr. Petra GeröUčiteľka
    Triedna učiteľka: 6.A
   • Mgr. Zuzana Hajdučíková
   • Mgr. Zuzana HajdučíkováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 2.B
   • Mgr. Jana Hajdúchová
   • Mgr. Jana HajdúchováUčiteľka
   • Ľubica Hlubocká
   • Ľubica HlubockáVychovávateľka
   • Mgr. Ivana Hýbelová
   • Mgr. Ivana HýbelováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 3.A
   • Mgr. Denisa Hyravá
   • Mgr. Denisa HyraváUčiteľka
    Triedna učiteľka: 7.B
   • Mgr. Alexandra Chrobáková
   • Mgr. Alexandra ChrobákováUčiteľka
   • Mgr. Jana Ivančíková
   • Mgr. Jana IvančíkováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 3.C
   • Mgr. Jaroslav Jakubec
   • Mgr. Jaroslav JakubecUčiteľ
    Triedny učiteľ: 8.A
   • Ing. Milan Kokavec, PhD.
   • Ing. Milan Kokavec, PhD.Učiteľ
   • Mgr. Anna Kováčiková
   • Mgr. Anna KováčikováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 5.B
   • Mgr. Eva Krčmárová
   • Mgr. Eva KrčmárováUčiteľka
   • PaedDr. Naďa Kučeříková
   • PaedDr. Naďa KučeříkováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 9.A
   • Mgr. Lucia Kukoľová
   • Mgr. Lucia KukoľováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 8.B
   • Katarína Lunterová
   • Katarína LunterováVychovávateľka
   • Mgr. Bronislava Mačudová
   • Mgr. Bronislava MačudováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 1.B
   • Mgr. Jaroslava Mozolíková
   • Mgr. Jaroslava MozolíkováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 3.B
   • Mgr. Michaela Mrázová
   • Mgr. Michaela Mrázovápedagogická asistentka
   • Mgr. Monika Balgová
   • Mgr. Monika BalgováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 6.B
   • Mgr. Martina Oravcová
   • Mgr. Martina OravcováVychovávateľka
   • Mgr. Monika Rabatinová
   • Mgr. Monika Rabatinovápedagogická asistentka
   • Mgr. Slavomíra Retová
   • Mgr. Slavomíra RetováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 1.C
   • PhDr. Jana Sámelová
   • PhDr. Jana SámelováZástupkyňa
   • Mgr. Pavla Sobkovčíková
   • Mgr. Pavla SobkovčíkováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 9.B
   • Mgr. Mária Stachová
   • Mgr. Mária StachováUčiteľka
   • Mgr. Janka Stockmannová
   • Mgr. Janka StockmannováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 2.C
   • Mgr. Vanesa Svitková
   • Mgr. Vanesa SvitkováVychovávateľka
   • Mgr. Simona Špačková
   • Mgr. Simona ŠpačkováUčiteľka
   • Mgr. Beáta Varhaníková
   • Mgr. Beáta VarhaníkováVychovávateľka
   • Mgr. Dagmar Zlochová
   • Mgr. Dagmar ZlochováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 4.C
   • Daša Bernátová
   • Daša BernátováUpratovačka
   • Mgr. Richard Boržík
   • Mgr. Richard Boržíkpedagogický asistent
   • Mgr. Andrea Giertliová
   • Mgr. Andrea GiertliováVychovávateľka
   • Mgr. Gabriela Harmady
   • Mgr. Gabriela HarmadyVychovávateľka
   • Oľga Hiadlovská
   • Oľga HiadlovskáKuchárka
   • Jana Homolová
   • Jana HomolováKuchárka
   • Iveta Hrčáková
   • Iveta HrčákováUpratovačka
   • Ing. Tatiana Hrčáková
   • Ing. Tatiana HrčákováTajomníčka
   • Daniel Hudý
   • Daniel HudýŠkolník
   • Miroslava Chabanová
   • Miroslava ChabanováKuchárka