Prihláška na štúdium na našej škole

Vážení rodičia,

prosíme Vás, aby ste elektronicky vyplnili prihlášku Vášho dieťaťa. Po vyplnení a správnom odoslaní sa Vám zobrazí kód prihlášky (pre potrebu prípadnej úpravy) a príde potvrdzovací mail na Vašu mailovú adresu. Ak ste prihlášku vyplnili cez našu webstránku, nie je nutné posielať ju aj do elektronickej schránky školy. Elektronickú prihlášku nie je potrebné elektronicky podpisovať. Prosíme Vás, aby ste vytlačenú a podpísanú prihlášku priniesli spolu s rodným listom dieťaťa a Vašim dokladom totožnosti do školy v čase zápisu. Ak nemáte možnosť prihlášku vyplniť alebo vytlačiť, je možné tak urobiť aj v priestoroch školy v čase zápisu.

Prosíme Vás, skontrolujte si, či ste vyplnili všetky údaje správne. Je potrebné používať interpunkciu, veľké a malé písmená. Údaje o dieťati musia byť rovnaké ako na rodnom liste dieťaťa. Pre možnosť komunikácie musia byť vyplnené údaje o zákonných zástupcoch dieťaťa. 

Zároveň je potrebné zadať číslo elektronickej schránky rodičov z portálu slovensko.sk. V prípade, že neviete svoje číslo schránky, prosíme Vás o uvedenie vášho dátumu narodenia (pre možnosť správneho vyhľadania v systéme slovensko.sk). 

 

 

 

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára: