• Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok.
    • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok.

    • 09.12.2020 17:00
    • Koľko lásky sa zmestí do škatuľky od topánok?"❤️ Po minulom týždni som zistila, že veľmi, veľmi VEĽÁÁÁ.
     Vďaka Ú-Ž-A-S-N-Ý-M deťom a ich S-K-V-E-L-Ý-M rodičom, sme do 121 krabičiek zabalili nielen niečo sladké, niečo slané, niečo voňavé, niečo pre potešenie, niečo čo zahreje zvnútra, niečo čo zahreje zvonku, ale aj kus našich srdiečok. Táto celotýždňová energia detí pri výrobe pohľadníc, písaní vianočných veršov, či maľovaní obrázkov, vyvrcholí na Štedrý večer, kedy sa starkým rozosvietia oči a rozochvejú srdiečka, že na nich ešte stále niekto myslí. ĎAKUJEME.
    • viac
    • Sásovské Vianoce
    • Sásovské Vianoce

    • 07.12.2020 15:39
    • Vianočný čas je pre každého z nás výnimočný. Vtedy sa celé rodiny stretávajú pri štedrovečernom stole. Sviatky pokoja, mieru, hojnosti každý pripravuje podľa svojich zvykov.
     Aj tento rok sme opäť zorganizovali tradičné podujatie venované oslave najkrajším sviatkom v roku. Ľudová hudba, piesne a koledy sa rozozvučali celým átriom základnej školy. Mladší aj straší žiaci si pripravili pre prítomných obyvateľov Sásovej slávnostný program nesúci posolstvo Vianoc.

    • viac
    • Dni vedy a techniky
    • Dni vedy a techniky

    • 16.12.2019 18:40
    • Zábavné učenie

     Veda a technika nie je v školských laviciach najľahším učivom, preto sme sa rozhodli priblížiť ju deťom zážitkovou formou.

    • viac
    • Európsky deň športu
    • Európsky deň športu

    • 17.12.2019 16:26
    • Základom zdravého životného štýlu je pohyb. Nemusí z vás byť profesionálny športovec, stačí si nájsť každý deň chvíľku pre fyzickú aktivitu.

    • viac
    • Záložka do knihy spája školy
    • Záložka do knihy spája školy

    • 09.11.2019 09:54
    • Aj tento rok sme sa zapojili do projektu Záložka do knihy spája školy. Tohtoročná téma projektu bola ,,List za listom- baví ma čítať.“  Výrobe záložiek sme sa venovali na hodinách výtvarnej výchovy, čítania, či v školskom klube detí. Partnerskou školou s ktorou sme si tento rok vymieňali svoje vyrobené záložky bola Základná škola Jána Amosa Komenského z Veľkého Medera. Vymenené záložky, ktoré nám prišli v balíčku spolu s knihou a o ich základnej škole  si môžete požičať či prelistovať v našej školskej knižnici.  Kamaráti z Veľkého Medera sa veľmi potešili a naše záložky sa im veľmi páčili a sme srdečne vítaní u nich vo Veľkom Mederi, kde majú pekné kúpalisko. Záložky, ktoré nám prišli od nich nám zdobia naše knihy, ktoré práve čítame a dúfame, že aj takouto cestou budeme rozvíjať čítanie u našich žiakov.  Tešíme sa na budúcoročnú tému a na ďalšie vymenené záložky a spoluprácu s novou základnou školou zo Slovenska, či Českej republiky. Do čítania milí čitatelia.
    • viac
    • Divadlo nás baví aj baví.
    • Divadlo nás baví aj baví.

    • 20.06.2019 18:19
    • Projekt „Divadlo nás baví aj baví“ vznikol s finančnou pomocou Fondu na podporu umenia. Realizácia projektu trvá od roku 2018 a my sa dnes stretávame s jeho tretím pokračovaním. 
    • viac
    • Deň Zeme
    • Deň Zeme

    • 30.04.2019 17:22
    •  Ochrana prírody a životného prostredia je pre zachovanie našej jedinečnej planéty nevyhnutná.

      Tento fakt si každoročne oživujeme pri príležitosti Dňa Zeme.

     Aj naši žiaci urobili malý krôčik k jej záchrane. Čistili okolie školy, Jelšový hájik, zbierali odpad, triedili, zametali, recyklovali nepotrebné odevy. Z vyradených  starých tričiek vyrábali tašky, farbili, batikovali, tkali koberce.
      Aj takto dali veciam druhú šancu.

    • viac
    • Deň otvorených dverí
    • Deň otvorených dverí

    • 30.04.2019 17:22
    • Dňa 20.3.2019 sme na našej škole privítali približne 70 predškolákov z troch materských škôl: MŠ Tatranská, MŠ Strážovská a MŠ Odbojárov. Na úvod si v telocvični pozreli humorné predstavenie divadelno –šermiarskej kumpánie, v ktorom sa zážitkovou formou dozvedeli historické fakty, videli dobové kostýmy, historické zbrane i šermiarske súboje. Po predstavení ich šermiari zabavili rôznymi tematickými súťažami, napr. hádzanie kruhov na meč. Následne sa premiestnili do tried, kde ich už čakali prváci. Tí im predviedli, čo sa už v škole naučili. Škôlkari si vyskúšali ako sa sedí v školských laviciach, prácu na interaktívnej tabuli a predviedli svoje grafomotorické i matematické zručnosti potrebné do prvej triedy. Na záver si spoločne zaspievali aj zarecitovali. Predškoláci dostali balíček s drobnou maškrtkou, prekvapením a pozvánkou na zápis do prvého ročníka ZŠ.

    • viac