Dobrý deň,
chcela by som veľmi pekne poďakovať Vaším pani učiteľkám a aj Vám, ako vedeniu, za to, že navštevujete naše múzeum, konkrétne Tihányiovský kaštieľ v Radvani, a doprajete svojim žiakom zážitky s odborníkmi z praxe.
Najväčšie poďakovanie patrí pani učiteľke Hyravej, Cvachovej, pánovi učiteľovi Jakubcovi a pani učiteľkám Zlochovej a Mozolíkovej, ktoré nás navštívili včera so žiakmi tretieho ročníka.
Je veľmi príjemné vidieť pedagógov, ktorí aj napriek tomu, že cestovať s veľkou skupinou žiakov nie je vôbec jednoduché a je nám jasné, že to pre nich znamená kopec stresu, neodradí ich to a aj napriek všetkému, čo sa vždy určite vyskytne, znova a znova nájdu odhodlanie ponúknuť svojim žiakom niečo extra, čo im môže otvoriť obzory, umožní spoznávať svet, naučí lepšie komunikovať, klásť tie správne otázky aj napr. dávať si pozor na vlastné veci, či získať pocit zodpovednosti.
Nie je veľa takých škôl, ktorých vedenie má takýto proaktívny prístup a preto práve Vám a Vašim pedagógom patrí veľké poďakovanie. Dokonca mnoho škôl, ktoré sú k nám oveľa bližšie ponuku programov a podujatí vôbec nevyužíva.
My sme si včerajšiu tému Tajomstvá hávede užili a verím, že žiaci si odniesli od nás mnoho zážitkov a vedomostí, ktoré v nich dlho pretrvajú a že sme mnohým pomohli prekonať ich osobné neopodstatnené strachy z „hávedí“.
RNDr. Dana Bardonová
Koordinátorka Tihányiovského kaštieľa
Stredoslovenské múzeum
Radvanská 27
974 05 Banská Bystrica