• Deň Zeme v pohybe
   • Deň Zeme v pohybe

   • 12.05.2022 18:17
   • Tento školský rok nám umožnil zorganizovať tradičné environmentálne podujatie, Deň Zeme, kde sme sa po dlhšom období „oddychu“ snažili športovými aktivitami rozhýbať nielen našu Zem, ale aj naše telo.Pre žiakov druhého stupňa, v spolupráci s deviatakmi, sme pripravili doobedie plné netradičných pohybových činností prepojených s ochranou Zeme. Na každom stanovišti sa deti dozvedeli zaujímavé informácie o modrej planéte, ktoré následne využívali pri plnení športových úloh.

   • Najlepšie si poradili so separovaním odpadu. Po správnom zodpovedaní všetkých kvízových otázok, museli presným hodom roztriediť štoplíky, zhodiť farebne rozlíšené „kolky“ a ringo kruhom zasiahnuť vyhovujúcu farbu triediacej nádoby. Pomocou prekážkovej dráhy vytvorenej z olympijských kruhov a moderného gymnastického náradia veľmi ľahko pochopili dôležitosť šetrenia vody a jej kolobeh v prírode. Významnú úlohu v životnom prostredí zohráva aj pôda. Svojou rovnováhou žiaci odolávali jej pohybom a snažili sa ju vrátiť späť do prírody. Oboznámili sa aj so zhoršenou kvalitou ovzdušia, a tak sa usilovali penovými slížmi vybojovať pre seba čo najväčšie množstvo čistého vzduchu ukrytého v balónoch. Najviac však boli zaujatí prúdením vetra, ktorý sa učili ovládať pomocou psychomotorického padáka.

    Týmto podujatím sme si pripomenuli nielen Deň Zeme, ale aj dôležitosť a následky činov človeka vo vzťahu k prírode. Každý z nás môže svojím konaním a správaním prispieť ku zlepšeniu kvality života na planéte Zem. Zároveň sme u žiakov podporili význam pohybu a zdravého životného štýlu.

    Fotoalbum

   • Naspäť na zoznam článkov