• Kryštalizácia
   • Kryštalizácia

   • 13.11.2020 22:01
   • Žiaci 7 ročníka majú tematicky celok Chemicky čisté látky a zmesi, v ktorom sa učia oddeľovacie metódy.
   • Jednou z metód je kryštalizácia, ktorá na oddelenie zložiek zmesi využíva schopnosť látky tvoriť kryštály.  Žiaci počas dištančného vzdelávania dostali za úlohu vykryštalizovať kuchynskú soľ z jej nasýteného roztoku a takýto bol výsledok.

    Pre viac Foto pozri FOTOALBUM.
   • Naspäť na zoznam článkov