• Upratovanie areálu školy

     • Aj tento školsky rok sme sa rozhodli pre úpravu a skrášlenie areálu školy. Deti z ŠKD sa budú počas celého roka oboznamovať s rôznymi činnosťami ohľadne prírody, pestovateľských prác a remeselných prác. Začali sme čistením areálu (zbieraním odpadu, hrabaním lístia, strihaním tuji...). 

     • Jesenné akcie

     • Na tému ,,V zdravom tele, zdravý duch" sme si pozreli prezentáciu. V komunitnom kruhu sme sa porozprávali ako sa máme starať o svoje zdravie. Pozreli sme si rozprávky, Bambuľka - Cukríková choroba, Bol raz jeden život - Zuby. Skladali sme Pyramídu zdravia a jednu sme vytvorili z papiera a potravinových letákov, ktorá je zavesená v triede.

      Na dlhej jesennej prechádzke nápadité šarkany vystúpili do výšin a postarali sa o pestrofarebné divadlo na oblohe. Deti sa tešili aj s vlastne vyrobených šarkanov.
      V rámci TVOV sme cvičili s ,,kockou", ktorá náhodne zadáva cviky.

      K akcii, ,,Deň knižníc." sme sa hrali  ako to funguje v knižnici. Deti si vytvorili vlastný čitateľský preukaz, požičiavali a vracali knihy ako v knižnici.

      fotoalbum

     • Jesenná tvorivosť

     • Krásne jesenné počasie nás láka stále vonku. Tak sme sa rozhodli využiť posledné slnečné dni a tvoriť z prírodnín krásne umelecké diela.

      fotoalbum

     • Ochrana lesov

     • Apríl patrí lesom a ochrane životného prostredia. V jednotlivých oddeleniach pani vychovávateľky so svojimi deťmi realizovali rôzne druhy aktivít a pracovali na úlohách. Deti si osvojili slušné správanie sa v lese, zákazové značky, prostredníctvom maľby znázornili abstraktný les. Zážitkovou formou spoznávali, čo všetko sa nachádza v lese a prostredníctvom hmatu hádali jednotlivé prírodniny. Poukázali sme aj na to, že v lese je potrebné udržiavať poriadok a vedieť triediť odpad.
      Aktivity sa dopĺňali s Dňom Zeme - recyklačný plagát, samostatná recyklácia, maľovanie kameňov. Najviac  potešenia  žiakom urobila aktivita, ,,Jarné upratovanie". Deti sa skutočne veľmi snažili, aby pozbierali všetko, čo do čistej prírody a okolia nepatrí. Vytvorili  blahoželania Zemi s krátkymi myšlienkami a tie zalaminované poviazali na bránu a plot pred vchod  ŠKD. Maľovali kamene a asfaltové kocky, ktoré rovnako skrášľujú vchod  ŠKD.

       
       
     • Veľká noc

     • Tento týždeň sme mali s deťmi v ŠKD prípravy na Veľkú noc. Rozprávali sme sa o tom ako u nich prebieha Veľká noc, aké tradície a zvyky sa spájajú s týmto sviatkom. Z domu si doniesli vyfúknuté vajíčka, ktoré sme v škole maľovali temperovými farbami. Následne sme z nich vytvorili jarnú dekoráciu vo váze. Niektoré vajíčka sme použili aj v hrách ako napríklad šprint s vajíčkom na lyžici alebo prostredníctvom slamiek sme sa snažili vajíčko odfúknuť čo najďalej. Myslím, že ku nám už môže Veľká noc pokojne zavítať.
       
       
       
     • Prvá pomoc

     • V rámci akcie prvá pomoc sme si so žiakmi hovorili o tom čo pre nich znamená a v akom prípade by ju poskytli. Zahrali sme sa na doktorov a vyrobili sme si lekárničky, prostredníctvom ktorých sme akože oživovali našu pacientku Kiku, ktorá bola chorá. Hovorili sme si aj o životne dôležitých orgánoch, ktoré sa nachádzajú v ľudskom tele. Našu prvú pomoc sme obohatili aj videami Baštrng, ktoré ukazujú rôzne situácie ako správne poskytnúť prvú pomoc.

      fotoalbum

     • Zimné športy

     • Prostredníctvom prezentácie sme so žiakmi vytvorili pojmovú mapu. Vymenovávali sme zimné športy a priraďovali im znak podľa ktorého ich vieme ľahko rozpoznať. Priblížili sme si úspešných slovenských športovcov. Zahrali sme si aj športové živé pexeso a nakoniec sme si z novín vyrobili postavičky, ktoré znázorňujú určitý šport.

      fotoalbum

     • Deň v maskách

     • Február je tradične mesiacom karnevalov a zábav . Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu sme si len symbolicky pripomenuli fašiangové obdobie. Žiaci a učitelia sa zúčastnili výchovno-vzdelávacieho procesu v karnevalových maskách, ktorým nechýbala originalita a kreativita.

     • Darčekovo

     • Obdobie pred Vianocami ponúka v ŠKD priestor na aktivity zamerané na toto obdobie. Je to čas neopakovateľných zážitkov, dojmov, zvykov a tradícií. Aj deti v ŠKD si vyrobili veľa pekných vianočných pozdravov a malých darčekov pre spolužiakov, kamarátov a nezabudli ani na svojich najbližších a takto si vychutnali nezabudnuteľnú čarovnú atmosféru Vianoc.

      viac vo fotogalérii- Zimné tvorenie

     • Lampášikovo

     • alebo ako sme si spoločne skrášlili jeden smutný novembrový večer lampášikmi, ktoré si šikovní žiaci školy vyrobili pod vedením vychovávateliek.

      Rodičom ďakujeme za spoluprácu.

      fotogaléria

     • Rozprávkový deň

     • Minulý týždeň sme si spestrili so žiakmi deň a preobliekli sme sa do obľúbených rozprávkových postáv.  S pomocou rodičov si žiaci vyrobili doma masky/kostýmy. Do ŠKD tak zavítala popoluška, Minnie, kovboj, Spiderman, mačka, zajac a veľa iných krásnych masiek. Každý žiak porozprával o svojej obľúbenej rozprávkovej postave a musel predviesť nejakú črtu, ktorá ho charakterizuje. Spolu sme si vyrobili rozprávkovú korunu, ktorou sme sa odmenili. Zahrali sme si hru mrznúce sochy ako i hru pravá - ľavá. 

     • Živý semafor

     • V novembri sme mali so žiakmi v ŠKD dopravnú výchovu. Rozprávali sme sa o dopravných značkách i dopravných prostriedkoch. Žiakov čakali rôzne úlohy. Spoznávali sme dopravné značky a výtvarne ich preniesli na výkres.  Hlavným výstupom bol živý semafor. Taktiež sme rozpoznávali druhy dopravy a priraďovali k nim dopravné prostriedky. Svoju fantáziu a predstavivosť dali do kresby a znázornili dopravný prostriedok budúcnosti. Nakoniec sme si vyrobili dopravné čelenky a informácie, ktoré sme načerpali sme išli zužitkovať na dopravné ihrisko. 

     • Zdravá streda

     • Ďakujeme rodičom, že sa zapojili so svojimi deťmi do tejto akcie. Veľmi sa tešíme, ako ste to zodpovedne zobrali a dávate svojím deťom zdravú stravu, najmä ovocie, zeleninu a pečivo so syrom, šunkou, či salámou. Veríme, že aj naďalej budete udržiavať túto tradíciu po celý školský rok a v stredy nebudete pribaľovať sladkosti. Vychovávateľky ŠKD.

       

   • Rozprávková beseda.

    Hovorí sa, že potravou pre dušičku dieťaťa je práve rozprávka. Rozprávkové knihy má hádam každé dieťa vo svojej domácej knižnici. V rámci Dňa školských knižníc sme v ŠKD pripravili rozprávkovú besedu spojenú s tvorivou dielňou o najobľúbenejších ľudových rozprávkach. Deti si najprv pripravili bábkové divadielko pomocou papierových makiet na špajdlách, maľovali, lepili a strihali rozprávkovú ježibabu. Potom si zahrali scénky najznámejších ľudových rozprávok. Veríme, že sme rozprávkovou besedou medzi našimi tretiakmi vzbudili záujem o ľudovú rozprávku.

     • Jablkový deň

     • Dňa 19.10.2020 sme v ŠKD s prváčikmi spravili chutný jablkový kompót. Detičky otláčali jabĺčka na výkres, až nakoniec vznikla ich zdravá zaváranina.

       

     • Starostlivosť o vtáky v zimnom období

     • V zimnom období sme ani v ŠKD nezabudli na našich najmenších operených priateľov. Deti sa snažili pomôcť najmenším stvoreniam, ktoré sa cez zimu snažia prezimovať v našom okolí.

      V jednotlivých oddeleniach ŠKD sme pre vtáčikov pripravovali rôzne kŕmidlá, vtáčie búdky, spoznávali vtákov cez kvíz alebo prácou s encyklopédiami o vtákoch.

       

    • Pochovávanie basy v ŠKD

    •     V piatok 21. februára sa všetky oddelenia stretli v telocvični, aby si pripomenuli tradície a zvyky fašiangového obdobia. Sprievod žiakov sa viedol chodbami školy so spevom najznámejšej fašiangovej piesne Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde...
          Fašiangové obdobie sme v ŠKD zakončili tradičným ľudovým zvykom – symbolickým pochovávaním basy, ktoré si pre všetky oddelenia pripravila pani vychovávateľka Oravcová s deťmi navštevujúcimi ŠKD. V predstavení nechýbali plačky, ktoré svoju rolu výborne stvárnili a vžili sa do nej. Nesmel chýbať farár, ktorý viedol celé pochovávanie a všetci diváci ocenili jeho divadelné predvedenie. Diváci im za ich vystúpenie a priblíženie ľudových tradícii poďakovali búrlivým potleskom.

      

      

     • Snehuliakovo

     • Zo snehu, ktorého sa deti v ŠKD nevedeli už dočkať, sa im podarilo vytvoriť krásnych snehuliakov. Pri práci sa zdokonalili v konštrukčných zručnostiach, komunikácii so spolužiakmi a efektívnej spolupráci na spoločnom diele. Na dotvorenie snehuliakov použili nájdený prírodný materiál- šišky, konáriky, ihličie, kamienky... Každý snehuliak bol preto jedinečný. Deti dúfajú, že snehuliaci tu budú skrášľovať okolie školy až do príchodu jari!

       

    • Prípravy na vianoce v ŠKD

    • Aj žiaci v ŠKD sa pripravovali na blížiace sa Vianoce. Pracovali na rôznych výrobkoch, ktorými chceli obdarovať a potešiť svojich blízkych. Deti sa dozvedeli aj o starých ľudových zvykoch a tradíciách, ktoré sa kedysi robili. Svoje vedomosti o ľudových tradíciách preverili v minikvíze. Na príchod Vianoc sa pripravili na sto percent. Pani vychovávateľky a žiaci navštevujúci ŠKD prajú krásne prežitie Vianoc!

      

    • Dni ,, Vedy a techniky."

    • Dni ,, Vedy a techniky v ŠKD“ zahájila pani vychovávateľka Martina Oravcová veľmi peknou prezentáciou, ktorú si pri tejto príležitosti pre deti z ŠKD pripravila. Staršie deti z troch ŠKD sa spolu so svojimi vychovávateľkami stretli na tejto spoločnej akcii, kde sa dozvedeli veľa potrebných a hlavne zaujímavých informácií z oblasti vedy a techniky. Deti boli z nových vedomostí nadšené, vtáčik, ktorý je hlučnejší ako rev leva, najrýchlejšie auto sveta, dvojčatá s inou farbou pleti a veľa iných zaujímavosti ich zaujali natoľko, že ich otázky boli nekonečné. Vydarenú akciu sme ukončili besedou, kde si aj deti vzájomne vymieňali svoje poznatky zo sveta vedy a techniky. To, že je táto téma pre deti fascinujúca bolo vidieť nielen na ich šťastných úsmevoch, ale aj na spontánnom potlesku, ktorý sa ozýval po celej triede. To bolo určite to najkrajšie poďakovanie pre pani vychovávateľku, ku ktorému sa veľkým ,,Ďakujeme!“ pripájame aj my.

     Katarína Lunterová- vych. ŠKD VI.odd. a Mgr. Lucia Kovalčíková- vych. ŠKD VII.odd.

            

     • Šarkaniáda

     • Neodmysliteľnou súčasťou jesenného obdobia je určite výroba a púšťanie si šarkanov. V rámci všetkých oddelení ŠKD sme usporiadali podujatie s názvom Šarkaniáda. Konalo sa 25. októbra na školskom ihrisku, kde sme si urobili prezentačný sprievod. Tu žiaci zarecitovali básničku o šarkanovi, zaspievali a predstavili ostatným spoločnými silami vyrobeného megašarkana. Bola to plejáda farieb. Každý sa tešili, ak niektorý zo šarkanov vzlietol nad zem. Pre všetky zúčastnené deti bola pripravená aj tanečná zábava.

       

    • Medzinárodný deň detí v ŠKD

    • Dňa 31.5.2019 bolo pre deti z ŠKD pripravené krásne a zábavné popoludnie ku dňu MDD. Vďaka slnečnému počasiu sa školské átrium zaplnilo veselými deťmi, ktorá čakala maľba na tvár, cukrová vata, pestrofarebné balóny, vystúpenie folklórneho krúžku mladších žiakov a moderné tanečné vystúpenie starších žiakov. Veľké poďakovanie patrí žiakom a pani učiteľkám z druhého stupňa, ktorí sa aktívne s pani vychovávateľkami podieľali na priebehu tohto krásneho dňa!