• Mgr. Simona Andelová
   • Mgr. Simona AndelováTajomník
    andelova@zssitnianska.sk
   • Mgr. Adriána Baczigálová
   • Mgr. Adriána BaczigálováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 3.B
    baczigalova@zssitnianska.sk
   • Edita Bakošová
   • Edita BakošováVychovávateľ
    bakosova@zssitnianska.sk
   • Mgr. Zuzana Bobeková
   • Mgr. Zuzana BobekováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 5.B
    bobekova@zssitnianska.sk
   • Mgr. Elena Budáčová
   • Mgr. Elena BudáčováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 9.B
    budacova@zssitnianska.sk
   • Mgr. Marta Bulvasňáková
   • Mgr. Marta BulvasňákováVychovávateľ
    bulvasnakova@zssitnianska.sk
   • Mgr. Boris Cipov, PhD.
   • Mgr. Boris Cipov, PhD.Zástupca
    cipov@zssitnianska.sk
   • Mgr. Katarína Cvachová
   • Mgr. Katarína CvachováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 7.A
    cvachova@zssitnianska.sk
   • Mgr. Stanislava Čiamporová
   • Mgr. Stanislava ČiamporováVychovávateľ
    ciamporova@zssitnianska.sk
   • RNDr. Dana Edlingerová
   • RNDr. Dana EdlingerováRiaditeľ
    riaditel@zssitnianska.sk
   • PaedDr. Silvia Franková
   • PaedDr. Silvia FrankováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 2.A
    frankova@zssitnianska.sk
   • Mgr. Andrea Giertliová
   • Mgr. Andrea GiertliováVychovávateľ
    giertliova@zssitnianska.sk
   • Mgr. Anna Gollubičová
   • Mgr. Anna GollubičováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 6.B
    gollubicova@zssitnianska.sk
   • Mgr. Zuzana Hajdučíková
   • Mgr. Zuzana HajdučíkováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 1.B
    hajducikova@zssitnianska.sk
   • Mgr. Jana Hajdúchová
   • Mgr. Jana HajdúchováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 1.A
    hajduchova@zssitnianska.sk
   • PaedDr. Tatiana Harmanová
   • PaedDr. Tatiana HarmanováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 3.A
    harmanova@zssitnianska.sk
   • Ľubica Hlubocká
   • Ľubica HlubockáVychovávateľ
    hlubocka@zssitnianska.sk
   • Mgr. Denisa Hyravá
   • Mgr. Denisa HyraváUčiteľ
    Triedny učiteľ: 9.A
    hyrava@zssitnianska.sk
   • Mgr. Alexandra Chrobáková
   • Mgr. Alexandra ChrobákováUčiteľ
    chrobakova@zssitnianska.sk
   • Mgr. Jana Ivančíková
   • Mgr. Jana IvančíkováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 2.C
    ivancikova@zssitnianska.sk
   • Mgr. Mária Jakálová
   • Mgr. Mária Jakálovášpeciálny pedagóg
    jakalova@zssitnianska.sk
   • Mgr. Jaroslav Jakubec
   • Mgr. Jaroslav JakubecUčiteľ
    Triedny učiteľ: 5.A
    jakubec@zssitnianska.sk
   • Mgr. Katarína Kandová
   • Mgr. Katarína Kandovápedagogický asistent
    kandova@zssitnianska.sk
   • Mgr. Katarína Kandová
   • Mgr. Katarína KandováVychovávateľ
    kandova@zssitnianska.sk
   • Ing. Milan Kokavec, PhD.
   • Ing. Milan Kokavec, PhD.Učiteľ
    spravca@zssitnianska.sk
   • Mgr. Petra Koppová, PhD.
   • Mgr. Petra Koppová, PhD.školský psychológ
   • Mgr. Anna Kováčiková
   • Mgr. Anna KováčikováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 7.B
    kovacikova@zssitnianska.sk
   • Mgr. Lucia Kovalčíková
   • Mgr. Lucia Kovalčíkovápedagogický asistent
   • Mgr. Lucia Kovalčíková
   • Mgr. Lucia KovalčíkováVychovávateľ
   • Oľga Križanová
   • Oľga KrižanováUpratovač
   • Mgr. Naďa Kučeříková
   • Mgr. Naďa KučeříkováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 6.A
    kucerikova@zssitnianska.sk
   • Mgr. Lucia Kukoľová
   • Mgr. Lucia KukoľováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 8.B
    kukolova@zssitnianska.sk
   • Mgr. Miroslava Luptáková
   • Mgr. Miroslava LuptákováUčiteľ
    luptakova@zssitnianska.sk
   • Mgr. Miroslava Luptáková
   • Mgr. Miroslava Luptákovápedagogický asistent
   • Mgr. Bronislava Mačudová
   • Mgr. Bronislava MačudováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 2.B
    macudova@zssitnianska.sk
   • Mgr. Monika Méryová
   • Mgr. Monika MéryováUčiteľ
    meryova@zssitnianska.sk
   • Mgr. Jaroslava Mozolíková
   • Mgr. Jaroslava MozolíkováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 4.A
    mozolikova@zssitnianska.sk
   • Mgr. Monika Odrobiňáková
   • Mgr. Monika Odrobiňákovápedagogický asistent
    odrobinakova@zssitnianska.sk
   • Mgr. Monika Odrobiňáková
   • Mgr. Monika OdrobiňákováUčiteľ
    odrobinakova@zssitnianska.sk
   • Mgr. Martina Oravcová
   • Mgr. Martina OravcováVychovávateľ
    oravcova@zssitnianska.sk
   • Jana Pančíková
   • Jana PančíkováKuchár
   • PhDr. Jana Sámelová
   • PhDr. Jana SámelováZástupca
    zastupca2@zssitnianska.sk
   • Mgr. Oľga Slobodníková
   • Mgr. Oľga SlobodníkováUčiteľ
    vychovnyporadca@zssitnianska.sk
   • Mgr. Pavla Sobkovčíková
   • Mgr. Pavla Sobkovčíkovápedagogický asistent
   • Mgr. Mária Stachová
   • Mgr. Mária StachováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 8.A
    stachova@zssitnianska.sk
   • Mgr. Janka Stockmannová
   • Mgr. Janka StockmannováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 3.C
    stockmannova@zssitnianska.sk
   • Mgr. Simona Špačková
   • Mgr. Simona ŠpačkováVychovávateľ
    spackova@zssitnianska.sk
   • Mgr. Iveta Timková
   • Mgr. Iveta TimkováUčiteľ
    timkova@zssitnianska.sk
   • Mgr. Iveta Timková
   • Mgr. Iveta Timkovápedagogický asistent
    timkova@zssitnianska.sk
   • Mgr. Stanislava Vojteková
   • Mgr. Stanislava VojtekováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 1.C
    vojtekova@zssitnianska.sk