Záujmové krúžky   2018/2019
   
  NÁZOV  KRÚŽKU VEDÚCI: Ročník:
  II.stupeň:
1. Cvičenia z matematiky Hyravá IX.A
2. Hádzaná Cipov II.stupeň
3. Hravá nemčina Stachová 5.-6. ročník
4. Matematika Budáčová IX.B
5. Počítačový krúžok Kokavec 6.-9.ročník
6. Slovenčina hrou Bobeková 5.ročník
7. Strelecký krúžok Jakubec 5.-9.ročník
8. Športový krúžok  ml. Jakubec 5.-7.ročník
9. Športový kružok st. Jakubec 9.ročník
10. Viem čo čítam Slobodníková 9.ročník
11. Zdravotnícky krúžok Hyravá 5.-9.ročník
  I. a II.stupeň:
12. Tanečno-dramatický Hlubocká   Oravcová Čiamporová I. a II.stupeň
13. Jumping Franková I. a II.stupeň
  I.stupeň:
14. Angličtina hrou 1 Hajdúchová I.ročník
15. Angličtina hrou 2 Ivančíková II.ročník
16. Angličtina hrou 2 Mačudová II.ročník
17. Angličtina hrou 3 Baczigálová III.ročník
18. Angličtina hrou 4 Mozolíková IV.ročník
19. Malý umelec Vojteková  I.ročník
20. Minihádzaná Cipov 2.-4.ročník
21. Školienkina čítanka Mačudová II.ročník
22. Tvorivé dielničky Zlochová 3.-4.ročník
23. Všeobecná šport. príprava Hajdučíková I.ročník
24. Všeobecná šport. príprava Franková II.ročník
25. Všeobecná šport. príprava Stockmannová III.ročník