II.stupeň

 • Tvorivé dielne -                  Cvachová ... utorok 14:00-15:00, C 206
 • Anličtina (7.r.) -                 Kukoľová ... štvrtok 14:00-14:45, C 304
 • Matematika (8.r.) -            Budáčová ... streda 14:00-15:00, C 404
 • Hádzaná, vybíjaná -          Cipov ... štvrtok 14:00-16:00, telocvičňa /ihrisko
 • Viem, čo čítam -                 Slobodníková ... pondelok 14:00-15:00, C 203
 • Matematika cez počítače - Budáčová ...  pondelok 14:00-15:00, C 404
                                                                               utorok 14:00-15:00, C 404
 • Mladý zdravotník -            Hyravá ... utorok 14:00-16:00, chodba C3
                                                                          štvrtok 14:00-16:00, chodba C3
 • Turistický krúžok -           Jakubechová ... utorok 14:00-15:30, C 302
 • Športová príprava ml. -   Jakubec ... utorok 15:00-16:00, telocvičňa
 • Športová príprava, streľba - Jakubec ... pondelok 15:00-16:00, telocvičňa
 • Fotografický -                  Chrobáková ... pondelok  14:30-15:30, PC2

I.a II.stupeň

 • Tanečno-dramatický -     Hlubocká ... pondelok 14:00-16:00, telocvičňa
 • Jumping-                          Franková...utorok14:00-16:00, zrkadlovka                                      
                                                                                     15:30-16.30, zrkadlovka
 • Gymnastika -                 Chrobáková ... utorok 13:15-15:30, telocvičňa
 
     I.stupeň 
      Krúžky posilňujúce vyučovacie predmety
 
 •  Angličtina hrou1 -           Mačudová ... štvrtok 11:45-12:30, B 201
 •  Angličtina hrou 1 -          Ivančíková ... štvrtok 11:45-12:30, B 101
 •  Angličtina hrou 2 -         Baczigálová ... pondelok 11:45-12:30, B 301
 • Angličtina hrou 3 -         Mozolíková ... pondelok 13:30-14:30, C 202
 • Malý umelec -                Vojteková ... piatok 11:45-13:15, C 206
 • Všeob.šport.príprava - Franková ... pondelok  13:00-14:00, telocvičňa
 • Všeobecná šport. príprava - Stockmannová ... streda 13:30-14:30, telocvičňa
 • Minihádzaná -             Cipov ... pondelok 14:00-15:00, telocvičňa/ ihrisko