• Zriadenie kultúrno - spoločenského laboratória
    • Zriadenie kultúrno - spoločenského laboratória

    • 17.11.2017 11:37
    • súvisí s vytvorením špecializovaného systému metodicky a funkčne zastrešujúceho výchovné predmety a aktivity s dôrazom na zážitkové vyučovanie.

     Laboratórium vytvára priestor na podporu a rozvoj umelecky nadaných žiakov, posilňujúc výchovu kultúrne vyspelého a sociálne zručného mladého človeka.

    • viac
    • Srdcom pre moju rodinu.
    • Srdcom pre moju rodinu.

    • 28.10.2018 10:22
    • je názov popoludňajšieho podujatia žiakov našej školy, ktoré sa uskutočnilo koncom mája a reagovalo na Deň rodiny, ktorý bol vyhlásený OSN v roku 1993. Zámerom podujatia bolo uvedomiť si výnimočnosť rodiny a to, že rodina je aj v súčasnom svete najdôležitejšou hodnotou.

      

    • viac