• Laboratórium v podmienkach prírodovedných predmetov
    • Laboratórium v podmienkach prírodovedných predmetov

    • 17.11.2017 11:57
    • uplatňuje a overuje  projektové, blokové, zážitkové, demonštračné a integrované vyučovanie v rámci jednotlivých predmetov s prírodovedným charakterom. Zároveň podlieha dvom podporným prierezovým systémom s dôrazom na technológie informačnej spoločnosti.

    • viac
    • Zážitkové učenie
    • Zážitkové učenie

    • 28.10.2018 10:24
    • V dňoch 9.-14. novembra sa žiaci 1.-4. ročníka zúčastnili zážitkového vyučovania prvouky a prírodovedy. V spolupráci s NAPANTom si otestovali naučené vedomosti trochu ináč. Prváci a druháci mali príležitosť vidieť a počuť niektoré lesné zvieratá. Tretiaci si vyskúšali, ako žije strom a štvrtáci sa dozvedeli niečo viac o chránených krajinných územiach a parkoch na Slovensku.
      
    • viac
    • ATLANTIC CENTER Levice
    • ATLANTIC CENTER Levice

    • 28.10.2018 10:24
    • Žiaci piateho ročníka navštívili mesto Levice a Brhlovce.Počas exkurzie  vo vedeckom centre Atlantis v Leviciach  mali žiaci  možnosť zoznámiť sa s tajomstvami vedy a techniky. Prakticky si vyskúšali vedu na vlastnej koži. Fúkali  napr. veľké bubliny, skúšali moderné technológie i zaujímavé vedecké hračky a zoznámili sa so záhadami vesmíru. Mohli si taktiež obliecť skafander a vyskúšať si, aké to je sedieť vo vesmírnej rakete.
    • viac
    • Tajomstvá hávede
    • Tajomstvá hávede

    • 28.10.2018 10:25
    • Príbehy z prírody s autorom knihy Tajomstvá hávede, Ing. Ladislavom Bírom zo strediska enviromentálnej výchovy Dropie.
    • viac