• Rada rodičov

   •  

    Predseda v rade rodičov:  Mgr. Jana Mesarkinová

                                                  Mobil: 0905 151 756

                                             Email: jana.mesarkinova@financnasprava.sk