• ERASMUS

   15.12.2020 11:04
   Metodológia Erasmus
  • "Naša škola v centre komunity"

   15.12.2020 11:12

   Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu udeľuje Základnej škole, Sitnianska 32, 974 11 Banská Bystrica grant na projekt s názvom: „Naša škola v centre komunity“.

   Číslo projektu:      2019-1-SK01-KA101-060415, Trvanie projektu :12 mesiacov - od  15.júna 2019 do 14. júna 2020.