• Zámorské objavy - model karavely
    • Zámorské objavy - model karavely

    • 28.04.2021 22:09
    • Renesančná epocha priniesla aj rozvoj techniky a prírodovedy. Už od 13. storočia sa zdokonaľovala stavba lodí, najmä v Taliansku a Portugalsku, kde stavali pevné a rýchle lode, karavely. Žiaci 7. ročníka si na hodine dejepisu vytvorili jej model.
     Viac foto vo FOTOALBUME
      
    • viac
    • Jedlá západnej Európy
    • Jedlá západnej Európy

    • 26.04.2021 18:34
    • Žiaci 7. ročníka si počas dištančného vzdelávania vyskúšali pripraviť na hodinu geografie jedlá západnej Európy. Viac foto vo FOTOALBUME.
      
    • viac
    • Vytvorme si oblak
    • Vytvorme si oblak

    • 19.04.2021 21:12
    • Žiaci 5. ročníka dostali ako dobrovoľnú úlohu z geografie vytvoriť si oblak. To, že im vznikol oblak, dokázali aj pokusom. 
    • viac
    • Urobme si dážď
    • Urobme si dážď

    • 19.04.2021 20:59
    • Žiaci 5. ročníka dostali ako dobrovoľnú úlohu z geografie ukázať ako vzniká dážď. To, že im naozaj začalo pršať, dokázali aj pokusom. 
      
    • viac